Notikumi 2017.gada augustā

auces-policija

1.augustā plkst. 12.00 saņemta informācija, ka Vecauces pagastā uz lauka atrodas, iespējams, slims suns. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja suņa īpašnieku un informēja par situāciju.

2.augustā plkst.8.30 saņemta informācija par to, ka Lielauces pagasta Ražotājs izcēlušās nesaskaņa starp ģimenes locekļiem. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Tikmēr viens no strīda dalībniekiem bija devies prom un

Lasīt visu rakstu – Notikumi 2017.gada augustā

Notikumi 2017.gada jūlijā

auces-policija

3.jūlijā plkst.14.55 saņemta informācija, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei Aucē nepieciešama palīdzība, lai ārstniecības iestādē nogādātu agresīvu pacienti. Kamēr policijas darbinieki nokļuva līdz norādītajai adresei, agresīvā persona bija aizbēgusi.

4.jūlijā kāda cienījama vecuma sieviete ieradās pašvaldības policijā un paziņoja, ka kaimiņi sabojājuši viņas dzīvokļa durvju slēdzeni. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja,

Lasīt visu rakstu – Notikumi 2017.gada jūlijā

Auces novada svētku programma 2017

XXII Auces novada svētku un Gunāra Ordelovska XXII starptautiskā pūtēju orķestru festivāla programma – 2017.gada 26. – 29.jūlijam

Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada jūnijā

Vienai personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā uzlikts administratīvais sods – naudas sods 10,00 euro.

Vienai personai par bezkaunīgu rīcību un vispārpieņemto uzvedības normu ignorēšanu – dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā, uzlikts administratīvais sods – naudas sods 70,00 euro.

Notikumi 2017.gada jūnijā

auces-policija

1.jūnijā izteikts brīdinājums juridiskai personai par to, ka netiek kopta piederošā īpašuma teritorija Miera ielā, Aucē.

1.jūnijā plkst. 16.15 pašvaldības policijas darbiniekiem tika nodots maks ar dokumentiem, kas atrasts bērnu rotaļu laukumā Bēnes ielā, Aucē. Nākošajā dienā maks tika atdots īpašniekam.

2.jūnijā saņemts iesniegums par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu kādā mājsaimniecībā Vītiņu pagastā. Uzsākta faktu

Lasīt visu rakstu – Notikumi 2017.gada jūnijā

Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada maijā

Divām personām par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā uzlikts administratīvais sods – naudas sods 20,00 euro.

Notikumi 2017.gada maijā

auces-policija

1.maijā izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Lielauces pagastā par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte.

2.maijā saņemta informācija par to, ka Auces vidusskolas skolēns traucē mācību darbu un rupji izturas pret pedagogiem un citiem skolēniem. Pašvaldības policijas darbinieki veica audzinoša rakstura pārrunas.

2.maijā sastādīts

Lasīt visu rakstu – Notikumi 2017.gada maijā

Auces novadā aizliegta atkritumu dedzināšana

2017.gada 22.februārī ar Auces novada domes lēmumu Nr. 50 ir apstiprināti Saistošie noteikumi Nr. 2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā“.

Pamatojoties uz daudzu novada iedzīvotāju sūdzībām par dūmiem, kuri rodas dedzinot atkritumus un traucē apkārtējiem, minētajos saistošos noteikumos ir iekļauts jauns punkts:

14.5. punkts. Auces novada pašvaldības teritorijā aizliegts dedzināt jebkāda veida

Lasīt visu rakstu – Auces novadā aizliegta atkritumu dedzināšana

Meklē velosipēda īpašnieku

5.aprīlī no rīta laikā pēc plkst. 7.10 Aucē, Raiņa ielā 6, pie kioska blakus autobusa pieturvietai, tika atrasts attēlā redzamais velosipēds. Īpašnieks velosipēdu var saņemt Auces novada pašvaldības policijā. Sīkāka informācija pa telefonu: 29190223.

Notikumi 2017.gada aprīlī

auces-policija

1.aprīlī izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Aucē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte.

4.aprīlī izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Aucē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte.

4.aprīlī izteikti brīdinājumi divām fiziskām

Lasīt visu rakstu – Notikumi 2017.gada aprīlī