Darba piedāvājums Auces novada Pašvaldības policijā

auces-policija

Auces novada Pašvaldības policija aicina pieteikties kandidātus uz vakanto Pašvaldības policijas inspektora amatu kā pamata darba vietu uz nenoteiktu laiku

Obligātās kvalifikācijas prasības:

Iegūta vismaz vidējā izglītība „B” kategorijas autovadītāja stāžs ne mazāks kā divi gadi Prasme patstāvīgi lietot datoru un izmantot MS Office programmas: Word, Excel un Outlook.

Vēlamās kvalifikācijas prasības:

Darba pieredze valsts

Lasīt visu rakstu – Darba piedāvājums Auces novada Pašvaldības policijā

Notikumi 2017.gada oktobrī

auces-policija

2.oktobrī plkst. 8.48 saņemta informācija, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) brigādei nepieciešama palīdzība, lai aprūpētu agresīvu pacientu. Uz norādīto adresi Vecauces pagastā izbrauca kopēja pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieku patruļa. Tomēr, kad policijas darbinieki ieradās, viņu palīdzība vairs nebija nepieciešama.

2.oktobrī pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja kāda gados veca Vītiņu

Lasīt visu rakstu – Notikumi 2017.gada oktobrī

Notikumi 2017.gada septembrī

auces-policija

1.septembrī plkst. 15.10 saņemta informācija, ka Aucē, Vītiņu ielā, guļ kāds vīrietis. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā vietā, bet nevienu personu tur nesastapa.

5.septembrī plkst. 8.50 iedzīvotāji informēja par to, ka Pļavas ielā, Aucē, ir noplūde kanalizācijas sistēmā. Pašvaldības policijas darbinieki pārliecinājās, ka informācija ir patiesa un par avāriju informēja Auces komunālā dienesta darbiniekus.

5.septembrī

Lasīt visu rakstu – Notikumi 2017.gada septembrī

Notikumi 2017.gada augustā

auces-policija

1.augustā plkst. 12.00 saņemta informācija, ka Vecauces pagastā uz lauka atrodas, iespējams, slims suns. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja suņa īpašnieku un informēja par situāciju.

2.augustā plkst.8.30 saņemta informācija par to, ka Lielauces pagasta Ražotājs izcēlušās nesaskaņa starp ģimenes locekļiem. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. Tikmēr viens no strīda dalībniekiem bija devies prom un

Lasīt visu rakstu – Notikumi 2017.gada augustā

Notikumi 2017.gada jūlijā

auces-policija

3.jūlijā plkst.14.55 saņemta informācija, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei Aucē nepieciešama palīdzība, lai ārstniecības iestādē nogādātu agresīvu pacienti. Kamēr policijas darbinieki nokļuva līdz norādītajai adresei, agresīvā persona bija aizbēgusi.

4.jūlijā kāda cienījama vecuma sieviete ieradās pašvaldības policijā un paziņoja, ka kaimiņi sabojājuši viņas dzīvokļa durvju slēdzeni. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja,

Lasīt visu rakstu – Notikumi 2017.gada jūlijā

Auces novada svētku programma 2017

XXII Auces novada svētku un Gunāra Ordelovska XXII starptautiskā pūtēju orķestru festivāla programma – 2017.gada 26. – 29.jūlijam

Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada jūnijā

Vienai personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā uzlikts administratīvais sods – naudas sods 10,00 euro.

Vienai personai par bezkaunīgu rīcību un vispārpieņemto uzvedības normu ignorēšanu – dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā, uzlikts administratīvais sods – naudas sods 70,00 euro.

Notikumi 2017.gada jūnijā

auces-policija

1.jūnijā izteikts brīdinājums juridiskai personai par to, ka netiek kopta piederošā īpašuma teritorija Miera ielā, Aucē.

1.jūnijā plkst. 16.15 pašvaldības policijas darbiniekiem tika nodots maks ar dokumentiem, kas atrasts bērnu rotaļu laukumā Bēnes ielā, Aucē. Nākošajā dienā maks tika atdots īpašniekam.

2.jūnijā saņemts iesniegums par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu kādā mājsaimniecībā Vītiņu pagastā. Uzsākta faktu

Lasīt visu rakstu – Notikumi 2017.gada jūnijā

Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada maijā

Divām personām par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā uzlikts administratīvais sods – naudas sods 20,00 euro.

Notikumi 2017.gada maijā

auces-policija

1.maijā izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Lielauces pagastā par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte.

2.maijā saņemta informācija par to, ka Auces vidusskolas skolēns traucē mācību darbu un rupji izturas pret pedagogiem un citiem skolēniem. Pašvaldības policijas darbinieki veica audzinoša rakstura pārrunas.

2.maijā sastādīts

Lasīt visu rakstu – Notikumi 2017.gada maijā