Alkohola lietošanas ierobežojumi Auces novadā

Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedrībā kļuvusi plaši izplatīta, tādēļ jāatceras, ka pastāv alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežojumi, par kuru neievērošanu var tik piemērots administratīvais  sods. Visbiežāk sastopamie pārkāpumi ir: alkoholisko dzērienu (arī alus) lietošana sabiedriskās vietās, kur to nav atļāvusi pašvaldība, un atrašanās sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka Continue reading Alkohola lietošanas ierobežojumi Auces novadā

Sabiedriskās kārtības normas nepilngadīgajiem Auces novadā

Visbiežāk nepilngadīgās personas izdara pārkāpumus esot pa vairākiem kopā, cenšoties izrādīties (padižoties) apkārtējo priekšā, vai arī atrodoties tumsā un slikti apgaismotās vietās, tajā brīdī nepadomājot par nodarījuma sekām un iespējamo administratīvo atbildību. Zemāk apkopoti izvilkumi no Auces novada Saistošiem noteikumiem Nr.23 un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, kuri nosaka administratīvo atbildību Continue reading Sabiedriskās kārtības normas nepilngadīgajiem Auces novadā