Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada jūnijā

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 5,00 euro apmērā. Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu un policijas darbinieka norādījumu nepildīšanu, uzlikts administratīvais sods 10,00 euro apmērā. Divām personām par gada laikā  kopš iepriekšējā soda uzlikšanas atkārtotu  atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada jūnijā

Par zāles pļaušanu īpašumos un tiem piegulošās teritorijās

Pienākusi vasara un atkal laiks parūpēties par zāles pļaušanu savos īpašumos un tiem piegulošās teritorijās. Lai nerastos domstarpības par to, kam kurās vietās zāli jāpļauj, Pašvaldības policija to precizēja ar pašvaldības uzņēmumu SIA “Auces Komunālie pakalpojumi”. SIA “Auces Komunālie pakalpojumi” šogad zālājus appļaus 3 metru attālumā no brauktuves tikai gar Continue reading Par zāles pļaušanu īpašumos un tiem piegulošās teritorijās

Notikumi 2015.gada jūnijā

auces-policija

1.jūnijā izteikts brīdinājums par Auces novada Saistošo noteikumu prasību neievērošanu – zāles nepļaušanu īpašuma teritorijā Vecauces pagastā. 2.jūnijā plkst. 14.00 saņemta informācija par to, ka Vītiņu ielā, Aucē, uz trotuāra guļ kāds vīrietis. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki konstatēja, ka perona ir tādā cilvēka cieņu aizskaroša alkohola reibumā, ka nespēj Continue reading Notikumi 2015.gada jūnijā