Apkopojums par paveikto 2015.gadā

  • Gada laikā kopskaitā 252 reizes Pašvaldības policijas darbinieki izbraukuši uz dažādām notikumu vietām pēc saņemtās informācijas no novada iedzīvotājiem.
  • Pildot darba pienākumus ar dienesta automašīnu gadā nobraukti  18716 kilometri. Mēnesī vidēji 1560 km.
  • Saņemti un izskatīti 29 iedzīvotāju rakstiskie iesniegumi.
  • Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem izteikti 7 brīdinājumi un sastādīti 8 administratīvā pārkāpuma protokoli.
  • Par huligānisku rīcību izteikti 28 brīdinājumi (pārsvarā nepilngadīgām personām) un sastādīti 7 administratīvā pārkāpuma protokoli.
  • Par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai atrašanos cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā brīdinājumi izteikti 38 reizes un sastādīti 42 administratīvā pārkāpuma protokoli.
  • Par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem brīdinājumi izteikti 16 reizes un sastādīti 11 administratīvā pārkāpuma protokoli.
  • Par bērnu tiesību aizsardzības un aprūpes prasību neievērošanu izteikti 9 brīdinājumi un sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma protokoli.
  • Par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu izteikti 20 brīdinājumi un sastādīti 3 administratīvā pārkāpuma protokoli.
  • Par nekustamā īpašuma uzturēšanas noteikumu prasību neievērošanu izteikti 67 brīdinājumi un sastādīti 23 administratīvā pārkāpuma protokoli.