Drošības pasākumi bērnu rotaļu un sporta laukumos Auces novadā

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju Auces novada pašvaldība nosaka šādus drošības pasākumus bērnu rotaļu laukumos’:

Bērnu rotaļu laukumā atļauts atrasties tikai tām personām, kuras:

  • pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējušas COVID-19 skartās valstis
  • pēdējo 14 dienu laikā nav bijušas kontaktā ar COVID-19 inficētām personām
  • pašas nav inficētas ar COVID-19
  • neatrodas pašizolācijā vai karantīnā

Atrodoties bērnu laukumā jāievēro 2 metru attālums starp ģimenēm vai personām, kuras uz bērnu laukumu atvedušas bērnus. Ierobežojums neattiecas uz personām, kuras bērnu laukumā ieradušās kopā (ģimene, atveduši bērnus)

Ja redzams, ka nav iespējams ievērot noteikto 2 metru attālumu starp personām, aizliegts ieiet bērnu laukumā, pārceļot apmeklējumu uz citu laiku

Bērniem un bērnu vecākiem pirms un pēc saskarsmes ar  bērnu laukuma inventāru dezinficēt rokas. Vēlams lietot cimdus.

Bērnu laukums ir paredzēts bērnu un viņu ģimeņu atpūtai, ne citu personu brīvā laika pavadīšanai.

PIEZĪME. Iepriekš minētie ierobežojumi ievērojami arī brīvdabas sporta laukumos un citās atpūtas vietās, kur iespējams vienlaikus atrasties vairākiem cilvēkiem – gan bērniem, gan pieaugušajiem.

VECĀKI! Atrodiet laiku un piemērotākos vārdus, lai paskaidrotu piesardzības pasākumu ievērošanas nepieciešamību saviem visa vecuma bērniem. Patreiz apkārt notiekošais nav datorspēle, kad ar vienu datorpeles klikšķi pieļauto kļūdu (inficēšanos ar vīrusu) var “dzēst” un visu sākt no gala.