Notikumi 2014.gada jūlijā

2.jūlijā divām personām izteikts brīdinājums par īpašuma teritorijas nekopšanu Bēnē.

7.jūlijā plkst. 21.30 divām personām  izteikts brīdinājums par alkoholisko dzērienu  lietošanu sabiedriskā vietā Akadēmijas ielā, Vecaucē.

8.jūlijā vienai personai Vītiņu pagastā, Ķevelē, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka piederošais suns bez saimnieka klātbūtnes atradies sabiedriskā vietā un iekodis bērnam.

9.jūlijā trim personām izteikti brīdinājumi par īpašumu nekopšanu Aucē un Vecauces pagastā.

10.jūlijā desmit personām nosūtīti izpildrīkojumi par normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto naudas sodu nodošanu piespiedu piedziņai tiesu izpildītājam.

11.jūlijā trim personām nosūtīti izpildrīkojumi par normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto naudas sodu nodošanu piespiedu piedziņai tiesu izpildītājam.

14.jūlijā vienai personai  izteikts brīdinājums par īpašuma teritorijas nekopšanu Bēnē.

14.jūlijā vienai personai  izteikts brīdinājums par īpašuma teritorijas nekopšanu Aucē.

14.jūlijā plkst. 21.30 vienai personai izteikts brīdinājums par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā Raiņa ielā, Aucē.

15.jūlijā divām personām nosūtīti izpildrīkojumi par normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto naudas sodu nodošanu piespiedu piedziņai tiesu izpildītājam.

15.jūlijā plkst. 15.00 saņemta informācija par to, ka Stacijas ielā, Aucē, piekauts cilvēks. Tad, kad policijas darbinieki ieradās norādītajā adresē, tur esošās personas noliedza piekaušanas faktu.

15.jūlijā plkst. 15.30 saņemta informācija par to, ka Lielaucē, pie sociālās mājas “Ezerkrasti”, vairākas personas lietojot alkoholiskos dzērienus. Ierodoties norādītajā vietā policijas darbinieki nevienu personu nesastapa. Tomēr, iztaujājot apkārtējos iedzīvotājus, tika noskaidrotas personas, kuras sabiedriskā vietā  bija lietojušas alkoholiskos dzērienus. Tās bija divas personas – sociālās mājas iemītnieki un viens vietējais iedzīvotājs. Minētajām personām izteikti brīdinājumi.

15.jūlijā plkst. 16.30 vienai personai izteikts brīdinājums par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu – smēķēšanu skolas teritorijā Bēnē, Jelgavas ielā.

16.jūlijā plkst. 10.10 izteikts brīdinājums vienai personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā – Aspazijas laukumā, Aucē.

16.jūlijā plkst. 11.10 vienai personai izteikts brīdinājums par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu vadot mopēdu Skolas ielā, Aucē.

16.jūlijā vienai personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par Auces novada Saistošo noteikumu prasību neievērošanu par nekustamā īpašuma teritorijas Bēnes ielā, Aucē, kopšanu un uzturēšanu kārtībā.

17.jūlijā deviņām personām nosūtīti izpildrīkojumi par normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto naudas sodu nodošanu piespiedu piedziņai tiesu izpildītājam.

17.jūlijā izteikti brīdinājumi diviem auto vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

18.jūlijā četrām personām nosūtīti izpildrīkojumi par normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto naudas sodu nodošanu piespiedu piedziņai tiesu izpildītājam.

18.jūlijā plkst. 10.30 vienai personai Baznīcas ielā, Aucē, izteikts brīdinājums par tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu.

19.jūlijā plkst. 19.10 saņemta informācija par to, ka Kalna ielā, Aucē, atrodas trīs personas stiprā alkohola reibumā. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki nevienu personu nesastapa.

19.jūlijā, plkst. 19.40 vienai personai Vītiņu pagastā izteikts brīdinājumu par dzīvnieku labturības prasību un Veterinārmedicīnas likuma normu  neievērošanu. Noteikts termiņš pārkāpumu novēršanai.

21.jūlijā plkst. 17.45 sadarbojoties ar Auces Dzīvnieku aizsardzības biedrības pārstāvēm, tika apsekoti mājdzīvnieku turēšanas apstākļi Miera ielā, Aucē. Dzīvnieku īpašniecei izskaidrotas dzīvnieku labturības prasības.

24.jūlijā saņemts iesniegums par to, ka daudzdzīvokļu nama iedzīvotāji Ķevelē, Vītiņu pagastā, pa dzīvokļa logu pagalmā izlej netīru ūdeni un atkritumus. Uzsākta faktu noskaidrošana.

24.jūlijā Bēnē individuālam komersantam izteikts brīdinājums par tirdzniecības noteikumu neievērošanu – tirgošanos bez pašvaldības izsniegtas atļaujas.

26.jūlijā plkst. 16.00 Aucē, Aspazijas laukumā aizturēta persona, kura neievēroja gāzes pistoles nēsāšanas noteikumus. Persona nodota Valsts policijas darbiniekiem.

27.jūlijā plkst. 02.50 aizturēts vīrietis, kurš publiskā pasākuma laikā kails skrēja pa Auces novada Kultūras centra estrādes teritoriju. Pārbaudot alkohola koncentrāciju izelpā, tika konstatēts, ka vīrietis atrodas stiprā, 3,46 promiļu alkohola reibumā. Par šādu rīcību sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

29.jūlijā saņemta informācija par to, ka nepilngadīgi jaunieši Vītiņos traucē iedzīvotāju naktsmieru, kā arī piegružo daudzdzīvokļu nama koplietošanas telpas. Uzsākta faktu noskaidrošana.

30.jūlijā plkst. 09.10 saņemta informācija par to, ka Sniķeres ielā, Bēnē, ielas malā guļ cilvēks. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki atrada vīrieti tādā alkohola reibumā, ka viņš nebija spējīgs patstāvīgi nostāvēt vai pārvietoties. Tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un persona nogādāta dzīvesvietā.

31.jūlijā 27 personām nosūtīti izpildrīkojumi par normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto naudas sodu nodošanu piespiedu piedziņai tiesu izpildītājam.