Notikumi 2016.gada janvārī

1.janvārī plkst. 00.30 saņemta informācija par to, ka notiek konflikts kādā dzīvojamā mājā Lielauces pagastā. Policijas darbinieki izbrauca un norādīto adresi un palīdzēja atrisināt domstarpības sarunu ceļā.

4.janvārī plkst. 15.30 saņemta informācija par to, ka kādā saimniecībā Vītiņu pagastā ieklīdis svešs suns. Mēģinājumi noskaidrot suņa īpašnieku beidzās bez sekmēm, bet svešais suns nākošajā dienā jau bija devies prom nezināmā virzienā.

5.janvārī izteikti brīdinājumi vairākiem īpašniekiem Auces pilsētā par īpašumam piegulošo gājēju trotuāru neattīrīšanu no sniega.

5.janvārī plkst. 21.20 saņemta informācija, ka kādā dzīvoklī Miera ielā, Aucē, notiek konflikts. Ierodoties norādītajā vietā, policijas darbinieki nekādu konfliktu nekonstatēja.

6.janvārī saņemts iesniegums no Vītiņu pagasta iedzīvotājas par to, ka kaimiņu suns nokodis šīs iedzīvotājas suni. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

6.janvārī vienai personai Aucē izteikts brīdinājums par Veterinārmedicīnas likuma prasību neievērošanu un noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

7.janvārī sniegta palīdzība Sociālā dienesta darbiniekiem, lai iekļūtu aprūpējamās personas dzīvoklī O.Kalpaka ielā, Aucē. Aprūpējamā persona nebija dzirdējusi sociālo darbinieku klauvēšanu pie dzīvokļa durvīm, bet uzreiz “atsaucās” un policijas darbinieka klauvēšanu pie loga rūts.

7.janvārī vienai personai Bēnes ielā, Aucē,  sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka piederošais suns atkārtoti atradies ārpus īpašuma teritorijas un apdraudējis apkārtējos cilvēkus.

7.janvārī vienai personai Aucē sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par to, ka aizbildniecībā esoša nepilngadīgā persona, kura ir jaunāka par 16 gadiem, vairākkārt veikusi huligāniskas darbības.

7.janvārī vienai personai Bēnes ielā, Aucē, ielā izteikts brīdinājums par īpašumam piegulošā gājēju trotuāra neattīrīšanu no sniega.

8.janvārī Pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja kādas ģimenes sadzīves apstākļus Bēnes pagastā. Ierodoties dzīves vietā tika konstatēts, ka kāda sieviete savu mazgadīgo bērnu atstājusi nepilngadīgas personas aprūpē un pati aizbraukusi uz vairākām dienām prom. Bērni atradās aukstumā un antisanitāros apstākļos. Mazākais bērns tika nogādāts Krīzes un atbalsta centrā, bet par vecāko bērnu rūpes uzņēmās Sociālā dienesta darbiniece.

11.janvārī saņemts iesniegums par kaimiņu skaļu uzvedību daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Akadēmijas ielā, Vecaucē. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

12.janvārī plkst. 18.20 izteikts brīdinājums personai, kura atradās sabiedriskā vietā Baznīcas ielā, Aucē, alkohola reibumā.

12.janvārī sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli  divām fiziskām personām par īpašumam piegulošā teritorijā esošo trotuāru neattīrīšanu no sniega Raiņa ielā un Miera ielā, Aucē.

13.janvārī sastādīs administratīvā pārkāpuma protokols juridiskai personai par īpašumam piegulošā teritorijā esošo trotuāru neattīrīšanu no sniega Miera ielā.

13.janvārī saņemts iesniegums par naktsmiera traucēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vītiņu ielā, Aucē. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

14.janvārī sadarbībā ar Bāriņtiesas darbiniekiem apsekoti kādas ģimenes dzīves apstākļi Bēnes pagastā.

15.janvārī saņemts iesniegums par to, ka 14.janvārī Lielauces pagastā ceļa malā atrasts bezpalīdzīgā stāvoklī pamests suns. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

18.janvārī sadarbībā ar Bāriņtiesas darbiniekiem apsekoti kādas ģimenes dzīves apstākļi Bēnes pagastā.

18.janvārī izteikti brīdinājumi vairākiem īpašniekiem  par īpašumam piegulošo gājēju trotuāru neattīrīšanu no sniega Miera ielā, Aucē.

19.janvārī plkst. 18.30 saņemta informācija par konfliktu starp iedzīvotājiem Vītiņu pagastā. Ierodoties norādītajā vietā policijas darbinieki konstatēja, ka strīdnieki ir “salabuši” un kopīgi lieto alkoholiskos dzērienus. Ar konfliktā iesaistītām personām tika veiktas audzinoša rakstura pārrunas.

20.janvārī saņemts iesniegums no kādas skolnieces vecākiem par draudiem, kurus savstarpēji izteikušas nepilngadīgas personas. Uzsākta faktu noskaidrošana.

20.janvārī plkst. 23.20 saņemta informācija, ka kādā dzīvoklī  Jelgavas ielā, Aucē, tiek atskaņota skaļa mūzika, kas traucē kaimiņiem. Ar vainīgo personu tika veiktas pārrunas un izteikts aizrādījums.

22.janvārī plkst. 18.40 saņemta informācija, ka degvielas uzpildes stacijas teritorijā Raiņa ielā, Aucē, guļ vīrietis. Uz norādīto vietu izbrauca kopīga Pašvaldības un Valsts policijas darbinieku patruļa. Policijas darbinieki ieraudzīja vīrieti, kurš sēdēja uz zemes un bija manāmā alkohola reibumā. Vīrietis centās patstāvīgi piecelties, bet krita un guva galvas traumu. Policijas darbinieki izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, kura vīrieti nogādāja ārstniecības iestādē.

25.janvārī plkst. 8.20 tika saņemta informācija no novada pašvaldības darbiniekiem, ka Domes ēkā atrodas vīrietis, kura rīcība ir nesaprotama, bet nav draudīga. Persona netika sastapta, bet darbinieki bija noskaidrojuši personas uzvārdu.

25.janvārī apmēram plkst. 12.50 iepriekšminētā persona atkal ieradās Domes telpās. Vīrietis tikai aizturēts un nogādāts policijas dienesta telpās, kur tika veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā. Tā kā persona nebija lietojusi alkoholiskos dzērienus, tika izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, kura veica papildus pārbaudes, pēc kurām vīrieti nogādāja ārstniecības iestādē.

25.janvārī tika izteikti brīdinājumi trim fiziskām personām par īpašumam piegulošo teritoriju nekopšanu Aucē un Bēnē.

27.janvārī plkst. 15.45 veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums personai, kura atradās alkohola reibumā sabiedriskā vietā Baznīcas ielā, Aucē.

27.janvārī izdoti 16 Pašvaldības policijas priekšnieka  izpildrīkojumi par normatīvajos aktos noteiktajā laikā nesamaksāto naudas sodu piedziņu piespiedu kārtā.

29.janvārī saņemts iesniegums par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu Vītiņu pagastā. Uzsākta faktu noskaidrošana.

29.janvārī veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar piecām nepilngadīgām personām un izteikti brīdinājumi par pirotehnikas lietošanu sabiedriskās vietās Aucē.