Notikumi 2016.gada jūlijā

1.jūlijā plkst. 14.20 saņemta informācija par to, ka no kāda dzīvokļa dzīvojamā mājā Sniķeres ielā, Bēnē, nāk kaimiņiem nepieņemama smaka. Uz norādīto adresi izbrauca Pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar dzīvokļa īpašnieku.

1.jūlijā plkst. 19.30 sadarbojoties ar Sociālā dienesta darbiniekiem veikta ģimenes apstākļu apsekošana Vītiņu pagastā.

4.jūlijā plkst. 13.45 kopīga Pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieku patruļa izbrauca uz dzīvojamo māju Zemgales ielā, Aucē, lai noskaidrotu domstarpības starp kaimiņiem par suņa turēšanu kopīpašuma teritorijā pie mājas.

4.jūlijā plkst. 17.10 kopīga Pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieku patruļa izbrauca uz dzīvojamo māju Raiņa ielā, Aucē, kur atkārtoti radies konflikts starp nepilngadīgām personām un pensionāri. Ar nepilngadīgām personām un viņu vecākiem veiktas pārrunas.

4.jūlijā plkst. 23.05 kopīga Pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieku patruļa izbrauca uz Stacijas ielu, Aucē, lai noskaidrotu telefoniski saņemto informāciju par kādas personas piekaušanu. Fakts apstiprinājās. Noteiktā kārtībā uzsākta apstākļu noskaidrošana.

5.jūlijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Dārza ielā Vītiņos.

6.jūlijā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli divām fiziskām personām par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Jelgavas un Skolas ielā, Bēnē.

6.jūlijā izteikti brīdinājumi fiziskām un juridiskām personām par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Miera ielā un Kapsētas ielā, Aucē.

7.jūlijā izteikts brīdinājums juridiskai personai par par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Lielauces ielā, Vecaucē.

7.jūlijā plkst. 16.35 kopīga Pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieku patruļa izbrauca uz Ķeveli, Vītiņu pagastā, kur izcēlies konflikts starp iereibušām personām. Ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas.

12.jūlijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par piederošā īpašuma nekopšanu Skolas ielā, Aucē.

12.jūlijā izteikts brīdinājums fiziskai personai par piederošā īpašuma nekopšanu Jelgavas ielā, Bēnē.

12.jūlijā veiktas pārrunas ar vecākiem par bērnu uzvedību daudzdzīvokļu mājā Parka ielā, Aucē.

12.jūlijā plkst.21.15 saņemta informācija par to, ka nepilngadīgas personas bojā ēku Tehnikas ielā, Aucē. Uzsākta faktu noskaidrošana.

13.jūlijā izteikts brīdinājums fiziskai personai par piederošā īpašuma nekopšanu Kapsētas ielā, Aucē.

13.jūlijā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli divām fiziskām personām par piederošo īpašumu nekopšanu Īles pagastā.

13.jūlijā plkst. 15.13 saņemta informācija par to, ka Vītiņu pagastā uz lauka tiek dedzināti salmi. Ierodoties norādītajā vietā policijas darbinieki noskaidroja,  ka zemes īpašnieks salmu dedzināšanu iepriekš saskaņojis ar VUGD amatpersonām.

14.jūlijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par piederošā īpašuma nekopšanu Rūpniecības ielā, Bēnē.

14.jūlijā sniegta palīdzība Valsts policijas darbiniekiem, lai meklēšanā esošu personu nogādātu uz Valsts policijas iecirkni Dobelē.

14.jūlijā izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām par piederošo īpašumu nekopšanu Bēnē, Jelgavas un Rūpniecības ielā.

14.jūlijā  sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par piederošā īpašuma nekopšanu Jelgavas ielā, Bēnē.

14.jūlijā izteikti brīdinājumi diviem auto vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

15.jūlijā izteikti brīdinājumi diviem auto vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

15.jūlijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par piederošā īpašuma nekopšanu Jelgavas ielā, Bēnē.

18.jūlijā izteikts brīdinājums auto vadītājai par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

20.jūlijā plkst. 12.30 saņemta informācija par konfliktu Sniķeres ielā, Bēnē. Izbraucot uz norādīto vietu Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka domstarpības radušās starp daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem par to, kam būtu jāgrābj kopīpašuma teritorijā nopļautā zāle. Veiktas pārrunas par to, kā iespējams risināt situāciju ar nama apsaimniekotāja palīdzību.

20.jūlijā izteikts brīdinājums fiziskai personai par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Liepu ielā, Vītiņos.

21.jūlijā izteikts brīdinājums ārzemēs dzīvojošai fiziskai personai par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Dārza ielā, Vītiņos.

21.jūlijā izteikts brīdinājums auto vadītājai par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

22.jūlijā izteikts brīdinājums fiziskām un juridiskām personām par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Lielauces, Kapsētas un Varoņu ielās Aucē.

22.jūlijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Vītiņos.

25.jūlijā plkst.22.25 saņemta informācija par to, ka pa Auces ielām pārvietojas vairākas BMW markas automašīnas un traucē naktsmieru. Uz norādīto vietu izbrauca kopēja Pašvaldības un Valsts policijas darbinieku patruļa un tika veikta minēto automašīnu vadītāju dokumentu pārbaude. Par viena automašīnas vadītāja rīcību Valsts policijas darbinieki uzsāka administratīvo lietvedību.

26.jūlijā izteikts brīdinājums auto vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

26.jūlijā plkst. 12.59 saņemta informācija par notiekošo konfliktu starp vairākām personām Aspazijas laukumā, Aucē. Ierodoties norādītajā vietā, Pašvaldības policijas darbinieki nevienu personu vairs nesastapa.

27.jūlijā plkst.15.20 veiktas audzinoša rakstura pārrunas ar divām personām, kuras Ausmas ielā, Aucē, uzmācās ārzemju firmas darbiniekiem, prasot cigaretes.

27.jūlijā plkst. 17.02 saņemta informācija par vairākām personām, kuras trokšņo Vecauces parkā. Ierodoties norādītajā vietā, Pašvaldības policijas darbinieki sastapa trīs personas, kuras atradās alkohola reibumā. Ar personām tika veiktas pārrunas.

28.jūlijā izteikts brīdinājums fiziskai personai par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Rūpniecības ielā, Bēnē.

29.jūlijā izteikts brīdinājums divām auto vadītājām par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

30.jūlijā izteikts brīdinājums auto vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

30.jūlijā plkst. 10.30 tika saņemta informācija par konfliktu Raiņa ielā, Aucē. Uz norādīto vietu izbrauca kopēja Pašvaldības un Valsts policijas darbinieku patruļa un tika veiktas pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām.

30.jūlijā plkst. 11.30 tika saņemta informācija par personu, kura manāma alkohola reibuma stāvoklī atradās Baznīcas ielā, Aucē. Uz norādīto vietu izbrauca kopēja Pašvaldības un Valsts policijas darbinieku patruļa un minētā persona tika nogādāta dzīvesvietā.

31.jūlijā pasākuma laikā Auces Kultūras centra teritorijā kāda apmeklētāja atrada LR pilsoņa pasi, ko nodeva Pašvaldības policijas darbiniekiem.