Notikumi 2016.gada septembrī

1.septembrī veiktas pārrunas ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājiem Skolas ielā, Aucē, par koplietošanas teritorijas lietošanas kārtību un citiem jautājumiem, kuru dēļ kaimiņiem atkārtoti izveidojusies strīdīga situācija.

1.septembrī plkst. 09.40 par smēķēšanu Auces vidusskolas teritorijā tika aizturētas divas nepilngadīgas personas. Par pārkāpumu uzsākta administratīvā lietvedība.

1.septembrī plkst. 14.00 sniegta palīdzība Valsts policijas darbiniekiem Vecaucē, lai uz policijas telpām transportētu personu, kura aizturēta mazdārziņu teritorijā piesavinoties svešu dārzeņu ražu.

1.septembrī Pašvaldības policijā saņemta informācija par domstarpībām starp kaimiņiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vītiņu pagastā par koplietošanas teritorijas lietošanas kārtību un mājdzīvnieku radīto netīrību. Uz norādīto adresi izbrauca Pašvaldības policijas darbinieki, kuri iepazinās ar faktisko situāciju un paskaidroja kārtību, kā mājas iedzīvotājiem savstarpēji jārisina šādi jautājumi.

1.septembrī plkst. 19.23 saņemat informācija par to, ka bērnu rotaļu laukumā Bēnes ielā, Aucē, nepilngadīga persona ar nazi draud citām nepilngadīgām personām. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja Pašvaldības un Valsts policijas darbinieku ekipāža. Pie aizturētās nepilngadīgās personas tika atrasti trīs naži. Persona tika nogādāta Valsts policijas telpās turpmākai faktu noskaidrošanai.

2.septembrī izteikts brīdinājums par daudzdzīvokļa mājas Jelgavas ielā, Aucē, koplietošanas teritorijas nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošo noteikumu Nr.28 prasībām.

5.septembrī izteikti brīdinājumi diviem automašīnu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

5.septembrī plkst. 15.40 saņemta informācija par konfliktu kādā dzīvojamā mājā Bēnes ielā. Uz norādīto adresi izbrauca kopīga Valsts un Pašvaldības policijas darbinieku patruļa. Ilgstošu sarunu ceļā policijas darbiniekiem izdevās atrisināt radušos konflikta situāciju.

6.septembrī plkst. 10.05 tika saņemta informācija par to, ka Bēnes ielā nolauzts apgaismes stabs. Uz norādīto vietu izbrauca Pašvaldības policijas darbinieki, novērtēja situācija un par notikušo informēja Valsts policijas darbiniekus, kuri ieradās un uzsāka lietvedību.

6.septembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols juridiskai personai par Īles pagastā apsaimniekošanās esoša īpašuma nekopšanu atbilstoši Auces novada Saistošo noteikumu Nr.28 prasībām.

7.septembrī pamatojoties uz saņemto informāciju par vardarbību pret bērnu, Pašvaldības policijas darbinieki devās līdzi Bāriņtiesas darbiniekiem uz Vītiņu pagastu. Fakts par vardarbību apstiprinājās un Bāriņtiesas darbinieki rīkojās normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

7.septembrī Plkst. 19.20 izteikts brīdinājums nepilngadīgām personām, kuras apdraudēja savu dzīvību un veselību kāpelējot pa glabāšanai sakrauto salmu rulonu grēdu Buļļu ielā, Vecaucē.

7.septembrī plkst. 21.30 saņemta informācija par notiekošo konfliktu Ražotājos, Lielauces pagastā. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja Pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieku patruļa. Ar konflikta dalībniekiem tika veiktas pārrunas.

8.septembrī tika veiktas pārrunas ar nepilngadīgu personu un tās vecākiem par pašvaldībai piederoša īpašuma bojāšanu Lielauces pagastā.

8.septembrī izteikts brīdinājums transportlīdzekļa vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

9.septembrī Pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Valsts policijas darbiniekiem apsekoja vietu Lielauces pagastā, kurā atrasti sprādzienbīstami priekšmeti.

12.septembrī plkst. 14.10 saņemta informācija par konfliktu starp nepilngadīgām personām Skolas ielā, Aucē. Uzsākta lietvedība faktu noskaidrošanai.

12.septembrī saņemta informācija par konfliktu Dzelzceļa ielā, Bēnē. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja Pašvaldības un Valsts policijas darbinieku patruļa. Ar konflikta dalībniekiem veiktas pārrunas.

13.septembrī Pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Valsts policijas darbiniekiem apsekoja vietu Vītiņu pagastā, kurā atrasti sprādzienbīstami priekšmeti.

13.septembrī izteikts brīdinājums fiziskai personai par īpašuma nekopšanu Ķevelē, Vītiņu pagastā.

13.septembrī Pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniekiem piedalījās  ģimenes dzīves apstākļu apsekošanā Vītiņu ielā, Aucē.

14.septembrī plkst. 17.50 saņemta informācija no iedzīvotājas Sniķeres ielā, Bēnē, par smaku, ko radot atkritumu dedzināšana Krasta ielā, Bēnē. Ierodoties norādītajā adresē, Pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka īpašumā tiek dedzināti zari, kas radušies apkopjot dzīvžogu. Ieteikts zaru dedzināšanai izvēlēties laiku, kad vējš dūmus nepūš citu dzīvojamo māju virzienā.

14.septembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols transportlīdzekļa vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē.

15.septembrī bija nepieciešama Pašvaldības policijas darbinieku klātbūtne, lai komunālā dienesta darbinieki, ar dzīvokļa īpašnieka piekrišanu, atvērtu durvis kādam dzīvoklim T.Celma ielā, Bēnē. Dzīvoklī bija radusies ūdens noplūde, kas nodarīja bojājumus arī citos dzīvokļos, bet dzīvokļa īpašnieks nevarēja ierasties pietiekoši īsā laikā.

15.septembrī plkst. 21.00 izteikti brīdinājumi divām personām, kuras nepietiekamas redzamības apstākļos vadīja velosipēdus pa Jelgavas ielu gan bez iedegtiem gaismas lukturiem, gan bez gaismu atstarojošas vestes.

19.septembrī plkst. 14.20 saņemat informācija par notiekošu konfliktu starp vairākām personām Pils ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja Pašvaldības un Valsts policijas darbinieku patruļa, bet nevienu personu nesastapa.

19.septembrī plkst.15.50 izteikts brīdinājums transporta līdzekļa vadītājai par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Skolas ielā, Aucē.

21.septembrī iesniegti dokumenti tiesu izpildītājam par uzlikto un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto sodu piespiedu piedziņu no divpadsmit fiziskām personām.

23.septembrī izdoti Pašvaldības policijas priekšnieka izpildrīkojumi par uzlikto un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto sodu piespiedu piedziņu no piecām fiziskām personām.

26.septembrī izdoti Pašvaldības policijas priekšnieka izpildrīkojumi par uzlikto un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nesamaksāto sodu piespiedu piedziņu no septiņām fiziskām personām.

27.septembrī Pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem veica kādas ģimenes dzīves vietas apsekošanu Vītiņu pagastā.

30.septembrī plkst. 9.45 saņemta informācija no iedzīvotāja, ka Bēnes pagasta teritorijā atrasti nesprāguši kara laika sprādzienbīstami priekšmeti. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

30.septembrī plkst. 10.30 Pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Valsts policijas darbiniekiem devās uz Īles pagastu, kur kādā mājā gados vecai kundzei bija radušās veselības problēmas. Tā kā viņa nebija spējīga atvērt durvis, tad policijas darbiniekiem mājā nācās iekļūt atverot logu no ārpuses.

30.septembrī plkst. 15.40 Pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Valsts policijas darbiniekiem apsargāja vietu Bēnes pagastā, kur NBS speciālisti iznīcināja atrasto sprādzienbīstamo priekšmetu.