Notikumi 2017.gada jūlijā

3.jūlijā plkst.14.55 saņemta informācija, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei Aucē nepieciešama palīdzība, lai ārstniecības iestādē nogādātu agresīvu pacienti. Kamēr policijas darbinieki nokļuva līdz norādītajai adresei, agresīvā persona bija aizbēgusi.

4.jūlijā kāda cienījama vecuma sieviete ieradās pašvaldības policijā un paziņoja, ka kaimiņi sabojājuši viņas dzīvokļa durvju slēdzeni. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka durvju slēdzene nav sabojāta, bet gan pazudusi atslēga, kura visu laiku turēta durvju slēdzenē.

5.jūlijā pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka no kāda nomaļus esoša īpašuma Bēnes pagastā tiekot zagtas dažādas mantas. Persona nevēlējās rakstīt iesniegumu, bet lūdza viņas īpašumu iekļaut policijas patrulēšanas maršrutā.

6.jūlijā par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu – transporta līdzekļa novietošanu stāvēšanai tuvāk par 5 m no apzīmētas gājēju pārejas Skolas ielā, Aucē, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – lēmums, uzliekot naudas sodu 40 euro apmērā. Papildus tam – transporta līdzeklis atradās arī nesen izveidotajā zālājā brauktuves malā.

6.jūlijā 6 fiziskām personām izteikti brīdinājumi par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Auces pilsētas teritorijā.

6.jūlijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai, kura pat pēc atgādinājuma un soda uzlikšanas nekopj sava īpašuma teritoriju Alkšņu ielā, Aucē.

6.jūlijā veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums nepilngadīgai personai, kura vecāku prombūtnē traucējusi daudzdzīvokļu nama kaimiņu naktsmieru Raiņa ielā, Aucē.

8.jūlijā plkst. 17.15 saņemta informācija par konfliktu starp vairākām personām Bēnē, Sniķeres ielā. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki. No konfliktā iesaistītajām personām tika pieņemti paskaidrojumi un veiktas pārrunas.

8.jūlijā plkst. 18.50 saņemta informācija par to, ka Aucē, Jaunā ielā notiek konflikts starp vairākām personām. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un ar konfliktā iesaistītajām personām veica pārrunas.

10.jūlijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai, kura nekopj sava īpašuma teritoriju Raiņa ielā, Aucē.

11.jūlijā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli divām fiziskām personām, kuras nekopj savu īpašumu teritoriju Tirgus laukumā un T.Celma ielā, Bēnē.

12.jūlijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai, kura nekopj sava īpašuma teritoriju Īlē.

12.jūlijā plkst. 17.40 saņemta informācija par konfliktu Stacijas ielā, Bēnē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet konflikta situācija atrisinājās pirms policijas darbinieku ierašanās.

13.jūlijā izteikts brīdinājums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Vītiņu ielā, Aucē.

13.jūlijā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli divām fiziskām personām par piederošo īpašumu nekopšanu Tirgus ielā un Ezera ielā, Bēnē.

13.jūlijā plkst. 18.40 saņemta informācija, ka Ķevelē klejo liels suns. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet minēto suni nekur neredzēja.

14.jūlijā plkst. 22.30 saņemta informācija par to, ka autobusa pieturā Vītiņos guļ vīrietis. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu neatrada ne autobusa pieturā, ne arī tās tuvumā.

17.jūlijā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli vienai fiziskai un vienai juridiskai personai par piederošo īpašumu nekopšanu, attiecīgi Līduma ielā un Krasta ielā, Bēnē.

18.jūlijā nosūtīts brīdinājums juridiskai personai par nama fasādes sakopšanu Raiņa ielā, Aucē.

18.jūlijā izteikti brīdinājumi fiziskām personām par īpašumu teritorijas nekopšanu A.Brigaderes ielā un Zemgales ielā Aucē, kā arī Galātos, Vītiņu pagastā.

18.jūlijā izteikts brīdinājums fiziskai personai Galātos, Vītiņu pagastā, par to ka netiek veikti normatīvajos aktos noteiktie pasākumi, lai īpašumā ierobežotu latvāņu augšanu un izplatīšanos.

19.jūlijā izteikts brīdinājums 3 fiziskām personām par piederošo īpašumu nekopšanu Lejas ielā un J.Mātera ielā, Aucē.

19.jūlijā veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums fiziskai personai Vītiņos par to, ka piederošie mājputni klejo pa citām personām piederošiem īpašumiem.

21.jūlijā plkst. 10.25 saņemta informācija, ka no sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra ” Auce” izgājis un nav atgriezies vīrietis. Pašvaldības policijas darbinieki atrada vīrieti ārpus pilsētas teritorijas un nogādāja atpakaļ aprūpes centrā.

25.jūlijā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par īpašuma teritorijas nekopšanu Smilšu ielā un Rūpniecības ielā Bēnē, kā arī Bēnes ielā Aucē.

26.jūlijā plkst. 9.10 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Vītiņos. Uz norādīto adresi izbrauca kopīga pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieku patruļa. Ar konfliktā iesaistītām personām veiktas pārrunas.

26.jūlijā plkst. 12.28 saņemta informācija par konfliktu kādā dzīvoklī  Vītiņos. Uz norādīto adresi izbrauca kopīga pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieku patruļa. Konfliktā iesaistītās personas bija aizgājušas un policijas darbinieku klātbūtne nebija nepieciešama.

26.jūlijā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par īpašuma teritorijas nekopšanu Skolas ielā Bēnē un Skolas ielā Aucē.

26.jūlijā nosūtīti brīdinājumi personām par īpašuma teritorijas nekopšanu Jelgavas ielā, Bēnē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

27.jūlijā izteikti brīdinājums juridiskām personām par īpašuma nekopšanu Aspazijas laukumā un Raiņa ielā Aucē, kā arī fiziskām personām par īpašumu teritoriju nekopšanu Lejas ielā Aucē un Vītiņos.

27.jūlijā plkst. 13.30 pašvaldības policijas darbinieki devās uz  Dārza ielu Vītiņos, lai palīdzētu risināt domstarpības starp dzīvokļa īpašnieku un komunālā dienesta darbiniekiem par nepieciešamību iekļūt dzīvoklī.

27.jūlijā plkst. 20.10 saņemta informācija, ka Vītiņos klaiņo suns bez saimnieka. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un ieradās reizē ar suņa īpašnieku, kurš meklēja savu suni. Ar suņa īpašnieku tika veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums.

28.jūlijā izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām par īpašumu teritoriju nekopšanu Lejas ielā Aucē un Vītiņos.

28.jūlijā Auces novada svētku norises vietā tika atrasts un nodots policijas darbiniekiem mobilais telefons un durvju atslēga TESLA LOCKS ar 2 piekariņiem: Ar Rīgas Dinamo simboliku un lāzeru ar uzrakstu – Jagermaister (skatīt fotogrāfiju). Nākošajā dienā tika noskaidrots telefona īpašnieks, kurš saņēma atpakaļ savu telefonu. Attēlā redzamo atslēgu var saņemt Auces novada pašvaldības policijā, iepriekš sazinoties pa telefoniem: 29190223 vai 63745574. 

30.jūlijā plkst. 3.50 pie pašvaldības policijas darbiniekiem vērsās kāds autovadītājs, kurš uz ceļa bija atradis gulošu suni un paņēmis savā automašīnā. Ievainotais suns ar pašvaldības policijas transportu tika nogādāts veterinārajā klīnikā (patversmē) Jelgavā.