Notikumi 2017.gada martā

2.martā plkst. 8.35 saņemta informācija par suni bez saimnieka Bēnes vidusskolas tuvumā. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un suni nogādāja SIA Auces Komunālie pakalpojumi īpašumā Bēnē. Tiek meklēts suņa īpašnieks.

2.martā plkst. 15.00 saņemta informācija par notiekošo konfliktu Liepu ielā, Vītiņos. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām.

3.martā plkst. 19.30 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pa Raiņa ielu Aucē pārvietojās ar velosipēdu, kas nebija aprīkots ar iedegtiem gaismas lukturiem, bet persona nelietoja gaismu atstarojošu vesti.

3.martā plkst. 21.30 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos pa Raiņa ielu Aucē pārvietojās ar velosipēdu, kas nebija aprīkots ar iedegtiem gaismas lukturiem, bet persona nelietoja gaismu atstarojošu vesti.

4.martā plkst. 14.40 saņemat informāciju par konfliktu starp kaimiņiem par ūdens izmantošanu daudzdzīvokļu mājā Liepu ielā, Vītiņos. Pašvaldības policijas darbinieki veica pārrunas ar konfliktā iesaistītām personām un ieteica situāciju risināt iesaistot nama apsaimniekotāju.

7.martā izteikts brīdinājums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Bēnē.

7.martā plkst. 20.40 saņemta informācija par to, ka kādam dzīvoklim Bēnes ielā, Aucē, uzlauztas durvis. Ierodoties norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka dzīvokļa īpašnieks atrodas alkohola reibumā un nespēj neko konkrēti paskaidrot. Personai tika izskaidrota šādā gadījumā tālākā rīcība .

7.martā plkst. 21.30 tika izteikts brīdinājums personai, kura pārvietojās ar velosipēdu nepietiekamas redzamības apstākļos pa Tehnikas ielu, Aucē, bez iedegtiem gaismas lukturiem un bez gaismu atstarojošas vestes.

8.martā plkst. 18.25 saņemat informācija par to, ka Lielaucē pa ceļiem agresīvi pārvietojas divas BMW markas automašīnas. Ierodoties norādītajā vietā, neviena no aprakstītajām automašīnām netika konstatēta.

9.martā izteikts brīdinājums fiziskai personai Bēnē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte.

10.martā izteikts brīdinājums fiziskai personai Aucē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte.

10.martā izteikts brīdinājums divām mājsaimniecībām Bēnē par to, ka netiek ievēroti profilakses pasākumi pret putnu gripu. Pašvaldības policijas darbinieki izskaidroja profilaktisko pasākumu prasības un noteica termiņu pārkāpumu novēršanai.

10.martā pašvaldības policijā saņemts iesniegums par nežēlīgu apiešanos ar mājdzīvnieku Bēnē. Uzsākta administratīvā lietvedība.

10.martā pašvaldības policijā saņemts iesniegums par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu Bēnē. Uzsākta faktu noskaidrošana.

11.martā izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Lielauces pagastā par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte.

13.martā plkst. 18.15 saņemta informācija par to, ka Bēnē uz ielas braucamās daļas guļ vīrietis. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā vietā, bet nevienu personu neatrada.

14.martā izteikts brīdinājum mājsaimniecībai Bēnes ielā, Aucē, par to, ka netiek ievēroti profilakses pasākumi pret putnu gripu. Pašvaldības policijas darbinieki izskaidroja profilaktisko pasākumu prasības un noteica termiņu pārkāpumu novēršanai.

14.martā izteikts brīdinājum mājsaimniecībai Jelgavas ielā, Bēnē, par to, ka netiek ievēroti profilakses pasākumi pret putnu gripu. Pašvaldības policijas darbinieki izskaidroja profilaktisko pasākumu prasības un noteica termiņu pārkāpumu novēršanai.

14.martā 18.40 saņemta informācija par to, ka Bēnes pagastā uz vietējas nozīmes ceļa brauktuves stāv traktors. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka traktors uz ceļa novietots apzināti, lai bloķētu kravas automašīnu satiksmi. Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki.

16.martā izteikti brīdinājumi 5 fiziskām personām Aucē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte.

16.martā izteikts brīdinājums fiziskai personai Vītiņu pagastā par to, ka īpašuma teritorijā uzkrājas dažādi sadzīves un ugunsbīstami atkritumi. Noteikts termiņš īpašuma teritorijas sakārtošanai.

16.martā izteikts brīdinājum mājsaimniecībai Lielauces pagastā par to, ka netiek ievēroti profilakses pasākumi pret putnu gripu. Pašvaldības policijas darbinieki izskaidroja profilaktisko pasākumu prasības un noteica termiņu pārkāpumu novēršanai.

16.martā plkst. 14.55 saņemta informācija par to, ka vairākas personas T.Celma ielā, Bēnē, bērnu rotaļu laukumā lieto alkoholiskos dzērienus. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki alkohola lietošanu nekonstatēja. Ar sastaptajām personām tika veiktas pārrunas.

16.martā plkst. 20.10  tika izteikts brīdinājums personai, kura pārvietojās ar velosipēdu nepietiekamas redzamības apstākļos pa Bēnes ielu, Aucē, bez iedegtiem gaismas lukturiem un bez gaismu atstarojošas vestes.

17.martā plkst. 9.50 saņemta telefoniska informācija par to, ka Lielaucē pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām zālājā stāvēšanai tiek novietotas automašīnas. Ierodoties norādītajā vietā, pārkāpumi netika konstatēti.

17.martā izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Aucē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte.

20.martā atkārtoti tika apsekotās tās mājsaimniecības Bēnē, kurās iepriekš netika ievēroti profilakses pasākumi pret putnu gripu. Pārkāpumi netika konstatēti.

21.martā plkst. 11.00 saņemta informācija par domstarpībām Vītiņos starp iedzīvotājiem un SIA “Auces Komunālie pakalpojumi” par ūdens apgādes iekārtu lietošanu. Ierodoties pašvaldības policijas darbiniekiem, domstarpības tika pārrunātas mierīgā gaisotnē.

22.martā pašvaldības policijas darbinieki piedalījās kopējā reidā ar Bāriņtiesas darbiniekiem, lai apsekotu kādu mājsaimniecību Vecauces pagastā.

22.martā pašvaldības policijas darbinieki nodrošināja sabiedrisko kārtību kādā mājsaimniecībā Bēnes pagastā, lai zvērināto tiesas izpildītāju institūcijas darbinieki varētu veikt savus darba pienākumus.

22.martā izteikts brīdinājums mājsaimniecībai Ukru pagastā, par to, ka netiek ievēroti profilakses pasākumi pret putnu gripu. Pašvaldības policijas darbinieki izskaidroja profilaktisko pasākumu prasības un noteica termiņu pārkāpumu novēršanai.

22.martā izteikts brīdinājums divām mājsaimniecībām Vītiņu pagastā, par to, ka netiek ievēroti profilakses pasākumi pret putnu gripu. Pašvaldības policijas darbinieki izskaidroja profilaktisko pasākumu prasības un noteica termiņu pārkāpumu novēršanai.

23.martā izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Aucē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte.

23.martā izteikts brīdinājums par sīko huligānismu fiziskai personai Vecauces pagastā par to, ka sabiedriskā vietā ar necenzētiem vārdiem lamājusi citu personu.

23.martā izteikts brīdinājums mājsaimniecībai Vecauces pagastā, par to, ka netiek ievēroti profilakses pasākumi pret putnu gripu. Pašvaldības policijas darbinieki izskaidroja profilaktisko pasākumu prasības un noteica termiņu pārkāpumu novēršanai.

23.martā plkst. 18.10 atkārtoti apsekota teritorija pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Lielaucē. Četriem autovadītājiem izteikti brīdinājumi par automašīnu novietošanu stāvēšanai zaļajā zonā, par ko paredzēta administratīvā atbildība Auces novada saistošo noteikumu Nr. 23 “Auces novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 8.1.punktā.

24.martā Bēnes pagastā mežā atrasti izmesti dažādi atkritumi – pārsvarā automašīnu virsbūves detaļas. Lai noskaidrotu vainīgās personas, uzsākta administratīvā lietvedība par Auces novada saistošo noteikumu Nr. 28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi” 14.1.punktā noteikto ierobežojumu neievērošanu.

24.martā uzsākta administratīvā lietvedība par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu lauksaimniecībā izmantojamā platībā Bēnes pagastā, kā rezultātā izveidojusies kūla.

24.martā plkst. 18.45 saņemta informācija par konfliktu starp daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem Vītiņos. Ierodoties norādītajā vietā, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka notiek dzīvojamas mājas apkopšanas darbi un pieaugušo personu uzraudzībā tiek dedzinātas lapas. Radušos dūmu dēļ nav apmierināti citi iedzīvotāji. Ugunsdrošības noteikumi netiek pārkāpti. Ar iedzīvotājiem tika veiktas pārrunas.

28.martā plkst.17.30 no Valsts policijas darbiniekiem saņemta informācija par to, ka, Bēnes pagastā pa ceļu ar mopēdu pārvietojas, iespējams, iereibusi persona. Pašvaldības policijas darbinieki atradās netālu no norādītās vietas. Persona tika atrasta. Tā stūma sabojājušos mopēdu pie kaimiņa remontēt.