Notikumi 2017.gada oktobrī

2.oktobrī plkst. 8.48 saņemta informācija, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) brigādei nepieciešama palīdzība, lai aprūpētu agresīvu pacientu. Uz norādīto adresi Vecauces pagastā izbrauca kopēja pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieku patruļa. Tomēr, kad policijas darbinieki ieradās, viņu palīdzība vairs nebija nepieciešama.

2.oktobrī pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem apsekoja kāda gados veca Vītiņu pagasta iedzīvotāja dzīves vietu, jo bija saņemta informācija, ka ar šo personu kaut kas varētu būt atgadījies. Atrodoties norādītajā dzīves vietā, tika izsaukta NMP brigāde, kura personu nogādāja ārstniecības iestādē. Bez aprūpes palikušais suns tika nogādāts pagaidu uzturēšanās vietā.

3.oktobrī 3 fiziskām personām izteikts brīdinājums par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

3.oktobrī nepilngadīga persona Raiņa ielā, Aucē, atrada maksājumu karti un to nodeva pašvaldības policijā. Policijas darbinieki maksājumu karti nogādāja tās īpašniekam.

4.oktobrī 4 fiziskām personām izteikts brīdinājums par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

4.oktobrī plkst. 13.57 saņemta informācija, ka Bēnes ielā, Aucē, pie bērnu laukuma atrodas persona alkohola reibumā. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un ar iereibušo personu veica pārrunas. Persona devās uz savu dzīvesvietu.

5.oktobrī plkst. 16.45 saņemta informācija par to, ka starp ģimenes locekļiem Stacijas ielā, Bēnē, notiek konflikts. Tad, kad norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, konflikts bija beidzies. Tā dalībniekiem tika paskaidrots, kā rīkoties, lai savas domstarpības risinātu pareizā ceļā.

6.oktobrī plkst. 16.00 saņemta informācija no Ķeveles iedzīvotāja par to, ka kaimiņš savā dzīvoklī dedzinot dažādus atkritumus. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka kāpņu telpa patiesi ir piedūmota un tieši tajā brīdī pieminētā persona plītī kurināja malku. Tomēr dzīvoklī atradās liels daudzums dažādu dedzināmu atkritumu, kas radīja netīkamu smaku un arī traucēja kaimiņiem. Personai tika izteikts brīdinājums un norādīts termiņš, kādā no dzīvokļa jāizvāc atkritumi.

6.oktobrī plkst. 19.30 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos Raiņa ielā, Aucē, vadīja velosipēdu bez iedegtiem gaismas lukturiem un bez gaismu atstarojošas vestes.

6.oktobrī plkst. 21.00 – 21.50 izteikti brīdinājumi divām personām, kuras nepietiekamas redzamības apstākļos Baznīcas ielā un O.Kalpaka ielā, Aucē, vadīja velosipēdu bez iedegtiem gaismas lukturiem un bez gaismu atstarojošas vestes.

9.oktobrī plkst. 21.20 izteikts brīdinājums personai, kura nepietiekamas redzamības apstākļos Aspazijas laukumā, Aucē, vadīja velosipēdu bez iedegtiem gaismas lukturiem un bez gaismu atstarojošas vestes.

10.oktobrī  izteikts brīdinājums fiziskai personai par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Īles pagastā. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

10.oktobrī uz dzīvnieku patversmi  nogādāts suns, kas ilgstoši Vītiņu pagastā bija palicis bez aprūpes.

11.oktobrī uzsākta administratīvā lietvedība pret nepilngadīgu personu par Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu (smēķēšanu) J.Mātera ielā, Aucē.

11.oktobrī izteikti brīdinājumi 6 nepilngadīgām personām, kuras atradās svešā īpašumā Vītiņu ielā, Aucē.

11.oktobrī  izteikts brīdinājums fiziskai personai par piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Brīvības ielā, Aucē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai.

12.oktobrī uz Auces novada pašvaldības Administratīvo komisiju lēmuma pieņemšanai nosūtīti administratīvās lietvedības materiāli par 4 nepilngadīgām personām, kuras nav ievērojušas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto ierobežojumus (lietojušas alkoholiskos dzērienus).

16.oktobrī plkst. 11.50 saņemta informācija no Auces vidusskolas darbinieka par to, ka, iespējams, skolā atrodas skolnieki alkohola reibumā. Pašvaldības policijas darbinieki divām nepilngadīgām  personām ar alkometru veica alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā. Mērījumi uzrādīja attiecīgi 1,19 un 0,68 promiles. Lai noskaidrotu visus apstākļus, tika uzsākta administratīvā lietvedība par Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto ierobežojumu (bērns nedrīkst lietot alkoholiskos dzērienus) neievērošanu. Vienai no pārbaudītajām nepilngadīgajām personām aizvadītajā nedēļā par šādu pārkāpumu jau tika uzlikts administratīvais sods.

17.oktobrī nosūtīti brīdinājumi 3 fiziskām un 3 juridiskām personām par piederošu vai apsaimniekošanā esošu īpašumu nekopšanu Aucē, Īles un Vītiņu pagastos.

17.oktobrī saņemta informācija no Bēnes iedzīvotāja, ka kādā dzīvoklī daudzdzīvokļu mājā veselu nedēļu stāv atvērts logs. Pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, kas ir minētā dzīvokļa īpašnieks un informēja par atvērto dzīvokļa logu.

18.oktobrī plkst. 11.50 pašvaldības policijas darbinieki pamanīja, ka Aucē, Vītiņu ielā no saimnieciskā darbībā neizmantotas ēkas plūst dūmi. Izrādījās, ka deg pamestas mēbeles un koka atkritumi. Informācija tika nodota VUGD, kura darbinieki ieradās dažu minūšu laikā un nodzēsa degošos priekšmetus. Dienas gaitā Valsts policijas darbinieki noskaidroja, ka degšanu izraisījušas tās pašas nepilngadīgās personas, kuras ēkā tika aizturētas jau 11.oktobrī.

19.oktobrī pašvaldības policijas darbinieki sniedza palīdzību Sociālā dienesta darbiniekiem uz Krīzes centru Dobelē nogādājot divas nepilngadīgas personas, kuras cietušas no vardarbības ģimenē Bēnes pagastā.

20.oktobrī plkst. 12.03 saņemta informācija par to, ka kafejnīcas terasē Raiņa ielā, Aucē, atrodas persona alkohola reibumā. Norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki sastapa vīrieti, kurš atradās tik stiprā alkohola reibumā, ka nespēja pat “iepūst” alkometrā. Policijas  darbinieki personu atpazina un nogādāja dzīvesvietā Aucē. Pēc apstākļu noskaidrošanas, personai sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.

23.oktobrī administratīvās lietvedības rezultātā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli divām nepilngadīgām personām par atrašanos alkohola reibumā, kā arī attiecīgi viņu vecākiem par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu. Protokoli nosūtīti lēmuma pieņemšanai uz Administratīvo komisiju.

24.oktobrī administratīvās lietvedības rezultātā veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums personai, kura traucēja naktsmieru daudzdzīvokļu mājā Lielaucē.

25.oktobrī plkst. 11.40 izteikts brīdinājums autovadītājam, kurš savu automašīnu Bēnes ielā, Aucē, bija novietojis stāvēšanai uz gājēju ietves.

27.oktobrī plkst. 16.00 pašvaldības policijas darbinieki Vecauces pagastā uz ceļa P-104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža 60.kilometrā  pamanīja notikušu ceļu satiksmes negadījumu. Informācija tika nodota Valsts policijas darbiniekiem un sagaidīta to ierašanās notikuma vietā.

27.oktobrī plkst. 17.39 saņemta informācija par to, ka Jelgavas ielā uz gājēju ietves guļ sieviete. Ierodoties norādītajā vietā pašvaldības policijas darbinieki redzēja divas personas – sievieti, kura gulēja uz gājēju ietves un vīrieti, kurš stāvēja blakus. Sieviete atradās tādā alkohola reibumā, ka nespēja pastāvīgi pārvietoties. Abas personas tika nogādātas policijas telpās, lai noskaidrotu personības un dzīves vietu. Policijas telpās sieviete sāka agresīvi uzvesties pret vīrieti, ar kuru bija kopā un nepārtrauca savu agresīvo rīcību pat pēc policijas darbinieku aizrādījumiem. Tādēļ policijas darbiniekiem nācās pielietot speciālos līdzekļus – roku dzelžus. Pēc personības noskaidrošanas, sieviete tika nogādāta savā dzīves vietā Lielauces pagastā. Viņai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu.

30.oktobrī pašvaldības policijas darbinieki palīdzēja Valsts policijas darbiniekiem un NBS speciālistiem nodrošināt teritoriju Vītiņu pagastā, kurā tika iznīcināti sprādzienbīstami priekšmeti.

30.oktobrī plkst. 15.20 saimnieciskā darbībā neizmantotā, valstij piederošā īpašumā Vītiņu ielā, Aucē, tika aizturētas trīs nepilngadīgas personas. Ar šīm personām tika veiktas pārrunas un izteikti brīdinājumi.

31.oktobrī plkst. 11.50 J.Mātera ielā, Aucē, tika aizturētas divas nepilngadīgas personas, kuras smēķēja. No personām tika pieņemti paskaidrojumi un uzsākta administratīvā lietvedība par Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto ierobežojumu neievērošanu. Par lietvedības uzsākšanu tika informēti arī minēto nepilngadīgo personu vecāki.