Notikumi 2017.gada septembrī

1.septembrī plkst. 15.10 saņemta informācija, ka Aucē, Vītiņu ielā, guļ kāds vīrietis. Pašvaldības policijas darbinieki ieradās norādītajā vietā, bet nevienu personu tur nesastapa.

5.septembrī plkst. 8.50 iedzīvotāji informēja par to, ka Pļavas ielā, Aucē, ir noplūde kanalizācijas sistēmā. Pašvaldības policijas darbinieki pārliecinājās, ka informācija ir patiesa un par avāriju informēja Auces komunālā dienesta darbiniekus.

5.septembrī plkst. 10.15 saņemta informācija, ka pie Lāčkalna kapiem Aucē vairāki jaunieši pametuši automašīnu un sastaptajiem cilvēkiem vaicājuši pēc lāpstas. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa. Minētā automašīna “uzsēdusies” uz koka saknes, tādēļ nav varējusi turpināt ceļu.

5.septembrī plkst. 16.00 kāda persona informēja par klaiņojošu suni Vītiņu pagastā. Suns tika nogādāts pagaidu mītnē, līdz noskaidro tā īpašniekus.

7.septembrī plkst. 9.20 saņemta informācija par to, ka divi Auces vidusskolas skolnieki, iespējams, atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē. Pašvaldības policijas darbinieks minētajām  nepilngadīgajām personām veica alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā ar alkometru. Pārbaudes rezultāti bija apstiprinoši. Tika uzsākta administratīvā lietvedība apstākļu noskaidrošanai, kuras rezultātā nepilngadīgajām personām tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par  atrašanos alkohola reibumā, bet pilngadīgai personai – par alkoholisko dzērienu nodošanu nepilngadīgām personām.

11.septembrī novada iedzīvotājs informēja, ka atradis sprādzienbīstamu priekšmetu. Informācija nodota Valsts policijas darbiniekiem.

11.septembrī iedzīvotāji informēja par to, ka kāda persona tīši postījusi ziedu stādījumus Aspazijas laukumā 3, Aucē. Pašvaldības policijas darbinieki, izmantojot videonovērošanas kameru ierakstus, noskaidroja vainīgo personu, kurai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par sīko huligānismu.

12.septembrī plkst. 12.15 saņemta informācija, ka Sniķerē vairākas personas cenšas iekļūt svešā dzīvoklī. Ierodoties norādītajā vietā, nepiederošas personas netika sastaptas. Dzīvokļa īpašniece izteica vēlēšanos rakstīt iesniegumu Valsts policijai par to, ka konkrētas personas viņai izsaka draudus.

12.septembrī 18.20 Valsts policijas darbinieki lūdza palīdzību, lai sazinātos ar Sociālā dienesta darbinieci Bēnē. Kāda sieviete, Bēnes iedzīvotāja, nogādāta ārstniecības iestādē, bet mājās palikuši divi nepilngadīgi bērni. Tika noskaidrota persona, kura uzņemsies nepilngadīgo bērnu aprūpi.

18.septembrī plkst. 9.34 konstatēts, ka Aucē, Skolas ielā, nesen izveidotajā zālājā stāvēšanai novietota automašīna.  Tika uzsākta administratīvā lietvedība, lai noskaidrotu personu, kura pārkāpusi pašvaldības saistošo noteikumu ierobežojumus.

18.septembrī plkst. 14.25 saņemat informācija, ka Aucē, Kalpaka ielā kādai sievietei nodarīti miesas bojājumi. Uz norādīto adresi izbrauca kopēja pašvaldības un Valsts policijas darbinieku patruļa. Cietusī persona nogādāta Valsts policijas dienesta telpās.

20.septembrī plkst. 18.15 saņemta informācija, ka Aucē, Bēnes ielā uz gājēju ietves guļ vīrietis.  Kad norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, persona jau bija iegājusi savā dzīves vietā, pie kuras bija gulējusi uz ielas.

22.septembrī saņemts Bēnes iedzīvotājas iesniegums par kaimiņu kaķiem, kuri piemēslojot koplietošanas telpas. Uzsākta apstākļu noskaidrošana.

28.septembrī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols personai Vītiņu pagastā par to, ka piederošais suns nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.