Notikumi 2019.gada aprīlī

2.aprīlī izteikti brīdinājumi divu transportlīdzekļu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu attiecīgi Raiņa un Miera ielā, Aucē.

3.aprīlī veiktas pārrunas ar daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem Raiņa ielā, Aucē, par mājas koplietošanas teritorijas sakopšanu.

3.aprīlī izteikts brīdinājums fiziskai personai Vītiņu pagastā par dažādu atkritumu uzkrāšanos īpašuma teritorijā. Noteikts termiņš īpašuma sakopšanai.

4.aprīlī plkst 10.45 saņemta informācija par to, ka Lielaucē, pie kādas daudzdzīvokļu ēkas, redzami dūmi. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka tiek dedzinātas koku lapas. Ar personām tika veiktas pārrunas.

4.aprīlī plkst.13.30 pašvaldības policijā ieradās persona un informēja, ka Vecauces pagastā, Akadēmijas ielā, pazudis velosipēds. Informācija par notikušo tika nodota Valsts policijas darbiniekiem.

5.aprīlī plkst. 17.25 videonovērošanas kameru attēlā tika konstatēts, ka Bēnes ielā, Aucē, ar automašīnu tiek bojāta ceļazīme. Uz notikuma vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, noskaidroja notikušajā iesaistīto personu un informāciju nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

5.aprīlī pašvaldības policijā tika pieņemti lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās. Par atkārtotu smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu vienai nepilngadīgai personai uzlikts administratīvais sods – 15 euro. Par atkārtotu huligānisku rīcību, citu nepilngadīgu personu aizskaršanu, vienai nepilngadīgai personai uzlikts administratīvais sods – 70 euro. Par gada laikā atkārtotu atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā, vienai personai uzlikts administratīvais sods – 140 euro

8.aprīlī plkst. 8.30 saņemta informācija par kādā īpašumā Aucē ieklīdušu suni. Suns tika nogādāts pagaidu mītnes vietā. Pēc neilga laika pašvaldības policijā ieradās minētā suņa īpašnieks un suns tika atdots īpašniekam.

9.aprīlī izteikts brīdinājums transportlīdzekļa vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu attiecīgi J.Mātera ielā, Aucē.

9.aprīlī plkst. 14.45 pašvaldības policijas darbinieki aizturēja personu, kura smēķēja mācību iestādes Auces vidusskolas teritorijā. Par šo pārkāpumu tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

10.aprīlī pārbaudot pašvaldības policijā saņemto informāciju par iespējamiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem Tirgus ielā, Bēnē, tika konstatēts, ka personai piederošais suns nav ne vakcinēts, ne arī apzīmēts ar mikroshēmu un reģistrēts, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Par minētiem pārkāpumiem sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un nosūtīts lēmuma pieņemšanai pašvaldības Administratīvai komisijai.

10.aprīlī izteikts brīdinājums juridiskai personai par atkritumu uzkrāšanos īpašuma teritorijā Raiņa ielā, Aucē.  Noteikts termiņš īpašuma sakopšanai.

10.aprīlī pašvaldības policijas darbiniekiem tika nodota pase, kura atrasta publiskā vietā Aucē. Tika noskaidrota pases īpašnieka dzīves vieta un pase atdota tās īpašniekam.

10.aprīlī plkst. 18.00 saņemta informācija par to, ka Skolas ielā, Aucē, pie kādas daudzdzīvokļu ēkas redzami dūmi. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka tiek dedzinātas augu atliekas. Ar personu tika veiktas pārrunas.

11.aprīlī plkat.10.45 saņemta informācija par to, ka Bēnes ielā, Aucē, pie kādas  ēkas redzami dūmi. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka tiek dedzināti atkritumi. Ar personu tika veiktas pārrunas.

11.aprīlī plkst. 12.15 saņemta informācija par to, ka Skolas ielā, Aucē, pie kādas daudzdzīvokļu ēkas redzami dūmi. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka tiek dedzinātas augu atliekas. Personai tika izteikts rakstisks brīdinājums.

11.aprīlī pēc Dobeles pašvaldības policijas darbinieku lūguma tika noskaidrota Vītiņu pagasta iedzīvotāja faktiskā dzīves vieta. Šī uzdevuma pildīšanas laikā, pie pašvaldības policijas darbiniekiem pienāca iedzīvotāji un informēja par mežā atrastiem sprādzienbīstamiem priekšmetiem. Informācija tika nodota Valsts policijas darbiniekiem un sagaidīta to ierašanās norādītajā vietā.

12.aprīlī plkst.15.15 pašvaldības policijā saņemta informācija par sprādzienbīstama priekšmeta atrašanu Lielauces pagastā. Pašvaldības policijas darbinieki devās uz norādīto vietu un to apsargāja, līdz ieradās nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālisti.

16.aprīlī plkst. 14.20 izteikti brīdinājumi divām personām par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu – smēķēšanu sabiedriskā transports pieturvietas nojumē Raiņa ielā, Aucē.

16.aprīlī uzsākta administratīvā lietvedība pret fizisku personu par tai piederošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes Vītiņu pagastā nekopšanu – zāles nepļaušanu, kā rezultātā izveidojusies ugunsbīstama vide – kūla.

17.aprīlī izteikts brīdinājums fiziskai personai par tai piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu J.Mātera ielā, Aucē. Noteikts termiņš īpašuma sakopšanai.

17.aprīlī  pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka iepriekšējā naktī kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī skanējusi skaļa mūzika kas traucējusi citus iedzīvotājus. Ar personām, kuras spēlējušas skaļo mūziku, veiktas pārrunas.

18.aprīlī plkst.18.20 saņemta informācija par to, ka kādas automašīnas vadītājs, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Pašvaldības policijas darbinieki apturēja minēto automašīnu un konstatēja, ka tās vadītājs patiesi atrodas alkoholisko dzērienu ietekmē. Par šo faktu tika informēti Valsts policijas darbinieki, kuri ieradās notikuma vietā un turpināja lietvedību.

21.aprīlī  izteikti brīdinājumi 3 transportlīdzekļu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu  Baznīcas ielā, Aucē.

23.aprīlī izteikts brīdinājums fiziskai personai Bēnē par to, ka nav noslēgts līgums ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā  esošā nekustamā īpašuma.

23.aprīlī izteikts brīdinājums fiziskai personai Jelgavas ielā, Aucē, par to, ka piederošie suņi gaudo un traucē apkārtējo māju iedzīvotājus.

24.aprīlī izteikts brīdinājums fiziskai personai Bēnes pagastā par to, ka nav noslēgts līgums ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā  esošā nekustamā īpašuma.

24.aprīlī izteikts brīdinājums transportlīdzekļa vadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu maksas stāvvietā Raiņa ielā 1, Aucē.

24.aprīlī izteikts brīdinājums fiziskai personai Bēnē, Lauku ielā, par to, ka no īpašuma uz ielas braucamo daļu tiek izvadīti kanalizācijas ūdeņi.

24.aprīlī izteikts brīdinājums fiziskai personai par atkritumu uzkrāšanos īpašuma teritorijā Amatnieku ielā, Bēnē.  Noteikts termiņš īpašuma sakopšanai.

25.aprīlī izteikts brīdinājums fiziskai personai par atkritumu uzkrāšanos īpašuma teritorijā Raiņa ielā, Aucē.  Noteikts termiņš īpašuma sakopšanai.

26.aprīlī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par piederošā īpašuma Dārza ielā, Vītiņos, nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

27.aprīlī plkst.13.06 saņemta informācija par to, ka kāda iereibusi persona Sniķeres ielā, Bēnē, gatavojoties braukt ar automašīnu. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, atrada norādīto automašīnu, bet tuvākajā apkārtnē nevienas personas nebija.

27.aprīlī plkst. 20.12 saņemta informācija, ka Tehnikas ielā, Aucē, kāda automašīna ar lielu troksni braukusi tuvu garām gājējiem. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un netālu no tās atrada BMW markas automašīnu. Automašīnas vadītājs paskaidroja, ka automašīnai ir bojāts trokšņu slāpētājs, bet nav bijis nolūks kādu speciāli baidīt.

29.aprīlī plkst. 14.00 saņemta informācija par to, ka Zemgales ielā, Aucē, kādā īpašumā, iespējams, nelikumīgi tiek zāģēti koki. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka netiek zāģēti koki, bet tikai to apakšējie zari, kuri traucē sakopt īpašuma teritoriju.

29.aprīlī sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par piederošā īpašuma Skolas ielā, Aucē, nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

30.aprīlī plkst. 17.55 saņemta informācija par to, ka Sniķeres ielā, Bēnē, daudzdzīvokļu namā notiek konflikts starp kaimiņiem. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka divas kaimiņienes atrodas alkohola reibumā un risina senas sadzīviska rakstura domstarpības. Ar konfliktā iesaistītajām personām tika veiktas pārrunas.

30.aprīlī plkst. 18.25 saņemta informācija par to, ka Lielaucē nenoskaidrotas personas pārvietojas ar motocikliem, kuriem bojāti trokšņu slāpētāji un traucē apkārtējos iedzīvotājus. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu no iespējamiem trokšņotājiem nesastapa.