Notikumi 2019.gada maijā

3.maijā izteikti brīdinājumi divu automašīnu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu stāvvietā Raiņa ielā 1, Aucē.

3.maijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par īpašumā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes Ķevelē, Vītiņu pagastā, nekopšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.maijā plkst. 17.10 saņemta informācija par to, ka Vītiņos kāda persona vadot mopēdu, iespējams, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu mopēda vadītāju tuvākajā apkārtnē neredzēja.

4.maijā izteikts brīdinājums fiziskai personai Bēnes pagastā par to, ka nav noslēgts līgums ar pašvaldības izvēlētu atkritumu apsaimniekotāju par regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā  esošā nekustamā īpašuma.

7.maijā izteikts brīdinājums juridiskai personai  par tai piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Dzelzceļa ielā, Bēnē. Noteikts termiņš īpašuma sakopšanai.

7.maijā Auces novada pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka Aucē, Bēnes ielā 2, bērnu rotaļu un atpūtas laukumā sabojāts inventārs. Izmantojot videonovērošanas sistēmas ierakstus tika noskaidrots laiks, kad un kā inventārs tika sabojāts, kā arī vainīgās personas. Par iepriekš minēto rīcību uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

8.maijā plkst. 14.50 saņemta informācija par to, ka saimnieciskajā darbībā neizmantotajā ēkā Vītiņu ielā, Aucē, notiekot konflikts starp nepilngadīgām personām. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu nesastapa. Apsekojot tuvāko apkārtni, policijas darbinieki ieraudzīja vairākas nepilngadīgas personas, kuras, pamanot policijas darbiniekus, aizbēga.

8.maijā plkst. 19.00 saņemta informācija no kādas iedzīvotājas Vītiņos par to, ka nepilngadīgas personas zvanot bez vajadzības pie dzīvokļa durvīm un tad aizbēgot. Uzsākta faktu noskaidrošana. Vēlāk saņemta informācija, ka nepilngadīgās personas ieradušās pašas un atvainojušās par savu rīcību.

8.maijā izteikts brīdinājums personai Bēnes ielā, Aucē, kura ilgstošai stāvēšanai novietojusi automašīnu juridiskais personai piederošā īpašumā. Noteikts termiņš automašīnas pārvietošanai.

10.maijā pašvaldības policijas darbinieki ievēroja, ka Zemgales ielā., Aucē, pašvaldībai piederošā teritorijā tiek dedzināti atkritumi. Ar personu tika veiktas pārrunas un izteikts brīdinājums.

11.maijā plkst. 13.00 saņemta informācija, ka Bēnes pagastā no kādām mājām uz ceļa skrien suns un apdraud garām ejošos gājējus un braucošos velosipēdistus. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, veica pārrunas ar suņa īpašnieku un izteica brīdinājumu.

11.maijā izteikts brīdinājums fiziskai personai Jelgavas ielā, Aucē, par atkritumu uzkrāšanos īpašumam piegulošajā teritorijā.

11.maijā uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība pret fizisku personu par piederošā īpašuma Raiņa ielā, Aucē, teritorijas nekopšanu atbilstoši pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.

11.maijā plkst. 18.50 saņemta informācija, ka nepieciešama palīdzība, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki varētu iekļūt aizslēgtā dzīvoklī un personai sniegtu nepieciešamo palīdzību. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un sniedza nepieciešamo atbalstu.

13.maijā plkst.19.10 saņemta informācija par to, ka kāda nezināma persona daudzdzīvokļu mājā O.Kalpaka ielā, Aucē, klauvē pie dzīvokļa durvīm. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet satika tikai dzīvokļa īpašnieci.

14.maijā plkst. 10.20 saņemta informācija par to, ka kādā mājsaimniecībā Vītiņu pagastā notiek konflikts starp personām par īpašuma sadalīšanu. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu īpašumā nesastapa.

15.maijā no Valsts policijas darbiniekiem tika saņemta informācija, ka atrasts Auces novadā deklarētās iedzīvotājas maks ar dokumentiem. Pašvaldības policijas darbinieki konkrēto personu dzīvesvietā nesastapa, bet sazinājās ar radiniekiem, kuri apņēmās informēt personu par to, kur atrodas pazudušie dokumenti.

15.maijā plkst. 13.40 saņemta informācija par ilgstoši klejojošu suni Bēnes centrā. Uz norādīto vietu izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un suni nogādāja dzīvnieku patversmē.

16.maijā pašvaldības policijā saņemta informācija par to, ka Lielaucē, kāda persona pēc dzīvokļa remonta atkritumus novietojusi tam nolūkam neparedzēta vietā. Uzsākta faktu noskaidrošana.

17.maijā plkst. 13.35 pašvaldības administrācijas darbinieks lūdza pašvaldības policijas darbiniekiem veikt alkohola koncentrācijas pārbaudi kādas personas izelpā. Minētā persona ir algota pagaidu sabiedrisko darbu veicējs un atradās darba vietā. Pārbaudes gaitā alkohola koncentrāciju personas izelpā uzrādīja 2,12 promiles. Informācija tika nodota pašvaldības administrācijas darbiniekam.

17.maijā plkst. 14:40 saņemta informācija par to, ka kādā dzīvoklī Vītiņu pagastā, Ķevelē, notiek konflikts starp personām.  Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka konflikts notiek starp iereibušiem ģimenes locekļiem. Ar personām tika veiktas pārrunas un domstarpības atrisinājās mierīgā ceļā.

18.maijā plkst.21.04 saņemta informācija, ka veikalā “ELVI” kāda persona agresīvi uzvedas. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar minēto personu.

19.maijā plkst. 02.10 Auces novada Kultūras centra teritorijā kādai personai radās veselības problēmas. Pašvaldības policijas darbinieki izsauca Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, kuras darbinieki sniedza nepieciešamo aprūpi.

21.maijā plkst. 13.53 saņemta informācija par to, ka Jelgavas ielā, Aucē, uz ielas guļ vīrietis. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu neatrada, jo paziņas to jau bija nogādājušas uz dzīves vietu.

21.maijā plkst. 116.18 saņemta informācija par to, ka O.Kalpaka ielā, Aucē, uz ielas guļ vīrietis. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu personu neatrada.

22.maijā plkst. 20.05 saņemta informācija par to, ka Vītiņu pagastā kādā mājsaimniecībā redzēta persona, kuru meklē Valsts policija. Informācija tika nodota Valsts policijas darbiniekiem, kuri meklēto personu aizturēja.

23.maijā izteikts brīdinājums divām fiziskām personām  par tai piederošā īpašuma teritorijas nekopšanu Jelgavas ielā, Bēnē. Noteikts termiņš īpašuma sakopšanai.

24.maijā plkst. 17.40 saņemta informācija par to, ka Lielauces pagastā kāda persona vada motociklu, iespējams alkoholisko dzērienu ietekmē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki, bet nevienu motocikla vadītāju neatrada.

25.maijā plkst. 15.30 saņemta informācija par to, ka Sniķeres ielā, Bēnē, kādā dzīvoklī izveidojies konflikts. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka dzīvoklī atrodas dzīvokļa saimnieks un kāda cita persona, kura nevēlas doties prom. Ar šo personu tika veiktas pārrunas un tā devās projām.

28.maijā plkst. 15.00 saņemta informācija par to, ka Sniķeres ielā, Bēnē, kādā daudzdzīvokļu namā izveidojies konflikts starp kaimiņiem. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un veica pārrunas ar konflikta iesaistītām personām, izskaidroja, kāda var būt administratīvā atbildība par lamāšanos ar necenzētiem vārdiem. 

29.maijā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli divām fiziskām personām par sev piederošo īpašumu teritoriju nekopšanu Raiņa ielā un Kapsētas ielā, Aucē, kā tas noteikts pašvaldība saistošajos noteikumus.

30.maijā plkst. 9.15 no Auces novada Sociālā dienesta tika saņemta informācija, ka kopā ar sociālā dienesta darbiniekiem nepieciešams apsekot kādu dzīvokli 1.Maija ielā, Aucē, jo tajā dzīvojošā persona neatsaucas uz telefona zvaniem un neatver dzīvokļa durvis. Pašvaldības policijas darbinieki, izņemot loga rūti, iekļuva dzīvoklī un konstatēja, ka tur atrodas minētā persona bez dzīvības pazīmēm. Par šo faktu tika informēti Valsts policijas darbinieki.

31.maijā plkst.12.20 saņemta informācija par to, ka kāda persona centusies ielauzties tai nepiederošā dzīvoklī Dzirnavu ielā, Aucē. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka dzīvokļa durvis sabojātas ar cirvi. Par notikušo tika informēti valsts policijas darbinieki un sagaidīta to ierašanās notikuma vietā.