Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina par īpašumu sakopšanu

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka savlaicīgi jāsakopj sev piederošie īpašumi – jānopļauj zāle un jānovāc degoši atkritumi, lai pavasarī nevajadzētu cīnīties ar sekām – ugunsgrēkiem. Ja rudenī lauki, piemājas teritorijas un ceļu malas būs sakoptas, tad pavasarī nebūs kam degt.

2015.gada pavasarī Latvijā tika reģistrēti 2786 kūlas ugunsgrēki, no kuriem 2710 gadījumos degusi tikai sausā zāle 3256 hektāru platībā. 76 ugunsgrēkos degušas arī 63 ēkas, 4 transporta līdzekļi un cietuši 4 cilvēki.

Auces novadā 2015.gadā reģistrēti 25 kūlas ugunsgrēki.

Kūlas ugunsgrēku skaitu pavasarī iespējams mazināt mainot iedzīvotāju domāšanu – laicīgi kopjot savu īpašumu teritorijas jau rudenī, kā arī ievērojot ugunsdrošības noteikumu prasības.

Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi” 3.punktā noteikts, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka. Savukārt šo pašu noteikumu 21.punkts nosaka zemes īpašniekam (valdītājam) pienākumu veikt nepieciešamos pasākumus, lai īpašuma teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.

Atbildība par ugunsdrošības noteikumu neievērošanu noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pantā, fiziskajām personām paredzot naudas sodu  līdz 700 euro.

 No iepriekš publicētā:

 Atgādinājums zemes īpašniekiem

Pavasarīgs atgādinājums ēku un zemju īpašniekiem