Notikumi Auces novadā 2020.gada maijā

auces-policija

1.maijā plkst. 14.30 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā, Aucē. 1.maijā par noteikto distancēšanās noteikumu neievērošanu publiskā ārtelpā izteikti aizrādījumi 3 personām Aucē, Raiņa ielā. 1.maijā Aucē, Baznīcas ielā tika atrasts mobilais telefons, ko atradējs nodeva pašvaldības policijas darbiniekiem. Pašvaldības policijas darbinieki to nogādāja īpašniekam Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada maijā

Jauni teritorijas kopšanas un ēku uzturēšanas noteikumi Auces novadā

Stājušies spēkā jauni Auces novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.2 “Auces novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”, kuri apstiprināti ar Auces novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.43. Līdz ar to spēku zaudējuši Auces novada domes 2010.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr. 28 “Auces novada pašvaldības teritorijas Continue reading Jauni teritorijas kopšanas un ēku uzturēšanas noteikumi Auces novadā

Notikumi Auces novadā 2020.gada aprīlī

auces-policija

1.aprīlī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Bēnes ielā, Aucē. 2.aprīlī plkst. 13.10 saņemta informācija par to, ka Sociālajā mājā Lielauces pagastā viens no iemītniekiem neievēro noteiktos kārtības noteikumus un drošības pasākumus. Pašvaldības policijas darbinieki ar personu veica pārrunas. 2.aprīlī plkst.13.40 saņemta informācija, ka kādā dzīvojamā nama Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada aprīlī

Drošības pasākumi bērnu rotaļu un sporta laukumos Auces novadā

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju Auces novada pašvaldība nosaka šādus drošības pasākumus bērnu rotaļu laukumos’: Bērnu rotaļu laukumā atļauts atrasties tikai tām personām, kuras: pēdējo 14 dienu laikā nav apmeklējušas COVID-19 skartās valstis pēdējo 14 dienu laikā nav bijušas kontaktā ar COVID-19 inficētām personām pašas nav inficētas ar COVID-19 Continue reading Drošības pasākumi bērnu rotaļu un sporta laukumos Auces novadā

IEVĒROSIM DROŠĪBAS PASĀKUMUS

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un nepieciešamību ievērot piesardzības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, tas nav tikai valsts un pašvaldības iestāžu un amatpersonu pienākums. Par vīrusu izplatīšanās ierobežošanu līdzatbildīgs ir arī katrs no mums, ievērojot pašu elementārākos drošības pasākumus: • Ievērot sociālo distancēšanos – bez vajadzības netuvoties tuvāk par Continue reading IEVĒROSIM DROŠĪBAS PASĀKUMUS

Kā Auces novada iedzīvotājiem sazināties ar policiju

Auces novada pašvaldības policija – Apmeklētāju pieņemšana: Pirmdienās      no plkst. 10.00 – 12.00                                               Piektdienās      no plkst. 11.00 – 13.00 Gadījumos, kad nepieciešama policijas palīdzība, var zvanīt uz šādiem telefona numuriem: Valsts policijas dežurants (visu diennakti) 63004200 vai 110 Pašvaldības policijas inspektors (darba laikā) 29190223 Par novērotiem pārkāpumiem Auces Continue reading Kā Auces novada iedzīvotājiem sazināties ar policiju

Notikumi Auces novadā 2020.gada martā

auces-policija

2.martā izteikts brīdinājums 3 mājsaimniecībām Īles pagastā par normatīvajos aktos noteikto putnu gripas profilaksei nepieciešamo biodrošības pasākumu neievērošanu. 4.martā uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par piederošā īpašuma Vītiņos, Vītiņu pagastā, neuzturēšanu tādā kārtībā, kā to nosaka pašvaldības saistošie noteikumi. 5.martā plkst.10.10 saņemta informācija par to, ka Bēnē, kādā dzīvoklī cenšas iekļūt Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada martā

PUTNU GRIPAS PROFILAKSES BIODROŠĪBAS PASĀKUMI

Ministru kabineta noteikumu Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” 2. Pielikumā “Biodrošības pasākumi novietnēs, kurās tur mājputnus” noteikts, ka no 2020. gada 7. februāra mājputnu īpašniekam vai turētājam jānodrošina šādu prasību ievērošanu: Mājputnus jātur slēgtās telpās, lai nepieļautu kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma Continue reading PUTNU GRIPAS PROFILAKSES BIODROŠĪBAS PASĀKUMI

Administratīvās atbildības ceļvedis

2020.gada 1.jūlijā sāk darboties jaunais Administratīvās atbildības likums, kas ir daļa no administratīvās atbildības reformas. Reformas rezultātā pārstās darboties Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss un tajā uzskaitītā administratīvā atbildība un sodi par pārkāpumiem no 2020.gada 1.jūlija būs iekļauti nozaru tiesību aktos – likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos kā papildus daļas (nodaļas). Continue reading Administratīvās atbildības ceļvedis

Notikumi 2020.gada februārī

auces-policija

4.februārī plkst.7.45 izteikti brīdinājumi divām personām, kuras rīta krēslā pārvietojās pa ceļu Auce – Bēne bez gaismu atstarojošas vestes vai labi saskatāmiem gaismu atstarojošiem elementiem apģērbā, tā apdraudot sevi un citus satiksmes dalībniekus. 4.februārī fiziskai personai Vītiņu pagastā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par to, ka piedrošie suņi nav vakcinēti un Continue reading Notikumi 2020.gada februārī