Smēķēšanu ierobežojošo noteikumu izmaiņas

Sākot ar 2014.gada 29.novembri stājās spēkā izmaiņas likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu“. Būtiskās izmaiņas, kuras jāņem vērā smēķētājiem, ir šādas: Tagad arī elektronisko smēķēšanas ierīču (elektronisko cigarešu) apzināta lietošana ir pakļauta tādiem pašiem ierobežojumiem kā parasto tabakas izstrādājumu smēķēšana; Likums nosaka, ka smēķētājiem jārespektē cita cilvēka Continue reading Smēķēšanu ierobežojošo noteikumu izmaiņas

Smēķēšanas ierobežojumi Auces novadā

Visbiežāk sastopami smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumi, kas saistīti ar smēķēšanu publisko pasākumu norises teritorijās (piemēram, brīvdabas estrādes, sporta laukumi) ārpus īpaši smēķēšanai norādītām vietām. Tāpat jāatgādina, ka nepilngadīgām personām vispār nav atļauts smēķēt, neatkarīgi no to atrašanās vietas (arī vietās, kur smēķēt atļauts pilngadīgajiem). Tā kā Auces novads atrodas pierobežā, tad Continue reading Smēķēšanas ierobežojumi Auces novadā