Jauni teritorijas kopšanas un ēku uzturēšanas noteikumi Auces novadā

Stājušies spēkā jauni Auces novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.2 “Auces novada pašvaldības teritorijas kopšanas un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas noteikumi”, kuri apstiprināti ar Auces novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.43. Līdz ar to spēku zaudējuši Auces novada domes 2010.gada 29.septembra saistošie noteikumi Nr. 28 “Auces novada pašvaldības teritorijas Continue reading Jauni teritorijas kopšanas un ēku uzturēšanas noteikumi Auces novadā

Stājušies spēkā pašvaldības saistošo noteikumu labojumi

Informējam, ka ar 2019.gada 21.jūniju stājās spēkā Saistošie noteikumi Nr.1 “Auces novada kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” NEKUSTAMO ĪPAŠUMU ĪPAŠNIEKIEM UN APSAIMNIEKOTĀJIEM Informējam, ka ar 2019.gada 21.jūniju stājās spēkā Saistošie noteikumi Nr.12 “Grozījumi Auces novada pašvaldības 2010.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.28 “Auces novada pašvaldības teritorijas un tajā esošo ēku un Continue reading Stājušies spēkā pašvaldības saistošo noteikumu labojumi

Līgumi par atkritumu izvešanu

Auces novada pašvaldības policijā ir saņemts to mājsaimniecību saraksts, kuru īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs nav noslēdzis līgumu ar SIA “Auces Komunālie pakalpojumi”  par regulāru atkritumu izvešanu no īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā īpašuma. Pašvaldības policijas darbinieki veic šo mājsaimniecību apsekošanu, lai vienotos par līgumu noslēgšanas termiņiem. Minēto līgumu noslēgšana par  Continue reading Līgumi par atkritumu izvešanu

Auces novadā aizliegta atkritumu dedzināšana

2017.gada 22.februārī ar Auces novada domes lēmumu Nr. 50 ir apstiprināti Saistošie noteikumi Nr. 2  “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā“. Pamatojoties uz daudzu novada iedzīvotāju sūdzībām par dūmiem, kuri rodas dedzinot atkritumus un traucē apkārtējiem, minētajos saistošos noteikumos ir iekļauts jauns punkts: 14.5. punkts. Auces novada pašvaldības Continue reading Auces novadā aizliegta atkritumu dedzināšana

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina par īpašumu sakopšanu

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka savlaicīgi jāsakopj sev piederošie īpašumi – jānopļauj zāle un jānovāc degoši atkritumi, lai pavasarī nevajadzētu cīnīties ar sekām – ugunsgrēkiem. Ja rudenī lauki, piemājas teritorijas un ceļu malas būs sakoptas, tad pavasarī nebūs kam degt. 2015.gada pavasarī Latvijā tika reģistrēti 2786 kūlas Continue reading Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina par īpašumu sakopšanu

Par zāles pļaušanu īpašumos un tiem piegulošās teritorijās

Pienākusi vasara un atkal laiks parūpēties par zāles pļaušanu savos īpašumos un tiem piegulošās teritorijās. Lai nerastos domstarpības par to, kam kurās vietās zāli jāpļauj, Pašvaldības policija to precizēja ar pašvaldības uzņēmumu SIA “Auces Komunālie pakalpojumi”. SIA “Auces Komunālie pakalpojumi” šogad zālājus appļaus 3 metru attālumā no brauktuves tikai gar Continue reading Par zāles pļaušanu īpašumos un tiem piegulošās teritorijās

Atgādinājums zemes īpašniekiem

Atgādinām, ka, lai mazinātu iespēju izcelties kūlas ugunsgrēkiem rudens un pavasara periodā, zemju īpašniekiem nepieciešams parūpēties par platību savlaicīgu kopšanu – zāles pļaušanu. Diemžēl Auces novads nav izņēmums un lauksaimniecības zemes ar pāraugušu zāli un krūmājiem atrodami katrā pagastā. Tādēļ Auces novada Pašvaldības policija kopā ar citām institūcijām arī šajā Continue reading Atgādinājums zemes īpašniekiem

Pavasarīgs atgādinājums ēku un zemju īpašniekiem

Aizvadītā ziema bija bez biezas sniega segas, tādēļ šogad neierasti agri īpašumu teritorijās kļūst redzami sadzīves atkritumi un citi nesmukumi, kuri krājušies aizvadītā gada laikā un vairs neslēpj ne sniegs, ne arī koku lapas un zāle. Aicinu negaidīt tradicionālo pavasara talkas laiku, bet sākt savu īpašumu sakopšanu jau tagad. Tādēļ Continue reading Pavasarīgs atgādinājums ēku un zemju īpašniekiem

Ēku un zemes uzturēšanas noteikumi Auces novadā

Auces novada Saistošie noteikumi nosaka pienākumus nekustamo īpašumu īpašniekiem ne tikai par paša īpašuma, bet arī tam piegulošās teritorijas uzkopšanu. Šajā lapā atgādinājums par tiem pienākumiem, kuri visbiežāk netiek ievēroti. Nekustamā īpašuma teritorijā: Zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm; Nedrīkst pieļaut atkritumu un būvgružu uzkrāšanos; Īpašumā esošie koki un krūmi Continue reading Ēku un zemes uzturēšanas noteikumi Auces novadā