Alkohola lietošanas ierobežojumi Auces novadā

Alkoholisko dzērienu lietošana sabiedrībā kļuvusi plaši izplatīta, tādēļ jāatceras, ka pastāv alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežojumi, par kuru neievērošanu var tik piemērots administratīvais  sods.

Visbiežāk sastopamie pārkāpumi ir: alkoholisko dzērienu (arī alus) lietošana sabiedriskās vietās, kur to nav atļāvusi pašvaldība, un atrašanās sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.

Savukārt nepilngadīgām personām vispār aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus vai atrasties alkoholisko dzērienu reibumā.

Normatīvo aktu prasības, kas ierobežo alkoholisko dzērienu lietošanu Auces novadā

  • Nepilngadīgām personām par alkoholisko dzērienu, t.sk. alu vai citu apreibinošo vielu, lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) uzliek naudas sodu no EUR 22,00 līdz EUR 70,00.
  • Par nepilngadīgo personu iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā uzliek naudas sodu līdz EUR 140,00.
  • Par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim uzliek naudas sodu līdz EUR 350,00.
  • Par alkoholisko dzērienu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka tie kļuvuši brīvi pieejami lietošanai – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 140,00.
  • Par alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskās vietās, kur to nav atļāvusi pašvaldība, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 140,00 Ls.
  • Par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 140,00.
  • Par nelegāli izgatavotu vai viltotu alkoholisko dzērienu iegādāšanos uzliek naudas sodu līdz EUR 140,00 Ls vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm.

Normatīvie akti:

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss

Auces novada Saistošie noteikumi (28.07.2010.) Nr. 23  “Auces novada sabiedriskās kārtības noteikumi”