Administratīvās atbildības ceļvedis

2020.gada 1.jūlijā sāk darboties jaunais Administratīvās atbildības likums, kas ir daļa no administratīvās atbildības reformas. Reformas rezultātā pārstās darboties Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss un tajā uzskaitītā administratīvā atbildība un sodi par pārkāpumiem no 2020.gada 1.jūlija būs iekļauti nozaru tiesību aktos – likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos kā papildus daļas (nodaļas). Continue reading Administratīvās atbildības ceļvedis