PUTNU GRIPAS PROFILAKSES BIODROŠĪBAS PASĀKUMI

Ministru kabineta noteikumu Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” 2. Pielikumā “Biodrošības pasākumi novietnēs, kurās tur mājputnus” noteikts, ka no 2020. gada 7. februāra mājputnu īpašniekam vai turētājam jānodrošina šādu prasību ievērošanu: Mājputnus jātur slēgtās telpās, lai nepieļautu kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma Continue reading PUTNU GRIPAS PROFILAKSES BIODROŠĪBAS PASĀKUMI