PUTNU GRIPAS PROFILAKSES BIODROŠĪBAS PASĀKUMI

Ministru kabineta noteikumu Nr. 291 “Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” 2. Pielikumā “Biodrošības pasākumi novietnēs, kurās tur mājputnus” noteikts, ka no 2020. gada 7. februāra mājputnu īpašniekam vai turētājam jānodrošina šādu prasību ievērošanu: Mājputnus jātur slēgtās telpās, lai nepieļautu kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par slēgtu telpu uzskatāma Continue reading PUTNU GRIPAS PROFILAKSES BIODROŠĪBAS PASĀKUMI

PVD par putnu gripas profilaksi

PUTNU GRIPA  Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. Galvenie vīrusa pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni.  MĀJPUTNI  Mājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem putniem, uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā) ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, Continue reading PVD par putnu gripas profilaksi