Alkohola lietošanas un aprites ierobežojumi

 

 

Lai arī alkoholisko dzērienu lietošana sabiedrībā kļuvusi plaši izplatīta, tomēr jāatceras, ka pastāv alkoholisko dzērienu lietošanas ierobežojumi, par kuru neievērošanu var tik piemēroti dažādi sodi.


  • Visbiežāk sastopamie pārkāpumi ir: alkoholisko dzērienu (arī alus) lietošana sabiedriskās vietās, kur to nav atļāvusi pašvaldība, un atrašanās sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.

  • Savukārt nepilngadīgajiem vispār aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus vai atrasties alkoholisko dzērienu reibumā.

 

Normatīvo aktu prasības, kas ierobežo alkoholisko dzērienu lietošanu Auces novadā

 

  • Nepilngadīgām personām par alkoholisko dzērienu, t.sk. alu vai citu apreibinošo vielu, lietošanu nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) uzliek naudas sodu no 15,00 līdz 25,00 Ls. (ANSN Nr.23)

 

  • Nepilngadīgām personām par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25,00 vai pat 50,00 Ls.  

 

  • Par nepilngadīgo iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā uzliek naudas sodu no 25,00 līdz 100,00 Ls.

 

  • Par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim uzliek naudas sodu no 50,00 līdz 250,00 Ls.

 

  • Par alkoholisko dzērienu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka tie kļuvuši brīvi pieejami lietošanai – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 100,00 Ls.

 

  • Par alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskās vietās, kur to nav atļāvusi pašvaldība, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 100,00 Ls.

 

  • Par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 100,00 Ls.

 

  • Par nelegāli izgatavotu vai viltotu alkoholisko dzērienu iegādāšanos uzliek naudas sodu līdz 100,00 Ls vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm.