PAŠVALDĪBAS POLICIJAS DARBA LAIKS


Auces novada Pašvaldības policija savu darbu veic visā novada teritorijā atkarībā no pašvaldības plānotajiem pasākumiem un paredzamās situācijas noteiktā laika periodā, tāpēc nav noteiktas nemainīgas darba stundas un darba dienas.

 

Iedzīvotāju pieņemšanai Aucē, Raiņa ielā 2, iecirkņa telpās paredzētas divas dienas nedēļā, kad jūsu problēmas uzklausīs kāds no Pašvaldības policijas darbiniekiem.

 

PIRMDIENĀS        no plkst. 09.30 līdz 12.00
PIEKTDIENĀS       no plkst. 09.00 līdz 12.00

Ja nepieciešama palīdzība citā laikā un uz vietas Raiņa ielā 2 nav sastopams neviens no Pašvaldības policijas darbiniekiem, tad varat zvanīt uz telefonu 29190223, kurš atrodas pie dežurējošā Pašvaldības policijas inspektora, izstāstīt par radušos problēmu un vienoties par tikšanās laiku un vietu.

 

Lai atvieglotu sazināšanos ar Pašvaldības policiju, internetā varat atrast un aizpildīt jau mājās iesnieguma veidlapu.