Notikumi Auces novadā 2020.gada oktobrī

auces-policija

1.oktobrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Miera ielas krustojumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts. 2.oktobrī plkst. 9.20 pašvaldības policijas darbinieki Baznīcas ielā, Aucē, ievēroja suni bez saimnieka. Nekavējoties tika noskaidrots suņa īpašnieks, kurš suni nogādāja īpašuma teritorijā. 2.oktobrī izteikts aizrādījums personai, kura sava Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada oktobrī

Arī atgriežoties no Lietuvas jāievēro pašizolācija

Sākot ar 2020.gada 19.septembri 10 dienu pašizolācija jāievēro arī atgriežoties no Lietuvas. Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka, ka 56.punkts.  Ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, viņa Continue reading Arī atgriežoties no Lietuvas jāievēro pašizolācija

Militārās mācības Auces novada teritorijā

Pašreiz Latvijas teritorijā notiek Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības “Namejs 2020”. Laikā no 11.septembra līdz 13.septembrim iespējama paaugstinātas intensitātes militārās tehnikas un karavīru pārvietošanās pa Auces novadā esošiem autoceļiem. Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīru un zemessargu pārvietošanos ārpus militāriem poligoniem un militāro vienību izvietojumu teritorijām.

Smēķēšanas ierobežojumi Auces novadā

Auces novadā biežāk konstatētie smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumi: Smēķēšana publisko pasākumu norises teritorijās (sporta laukumi, brīvdabas estrādes) ārpus īpaši smēķēšanai norādītajām vietām; Smēķēšana sabiedriskā transporta pieturvietu nojumēs; Nepilngadīgo personu smēķēšana; Smēķēšana izglītības iestāžu lietošanā esošajās teritorijās; Tādu cigarešu glabāšana, uz kuru iepakojuma nav Latvijas Republikas akcīzes uzlīmes. SVARĪGI – kas ir Continue reading Smēķēšanas ierobežojumi Auces novadā

Notikumi Auces novadā 2020.gada septembrī

auces-policija

1.septembrī plkst.8.10 tika saņemta informācija par to, ka Raiņa ielā 6, Aucē, blakus sabiedriskā transporta pieturvietai zem egles guļ cilvēks. Norādītajā vietā ieradās pašvaldības policijas darbinieki un konstatēja, ka persona atrodas alkohola reibumā,. Pārbaudot alkohola koncentrāciju personas izelpā, alkometrs uzrādīja 1,57 promiles. Persona tika nogādāta savā dzīves vietā, bet par Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada septembrī

Mājdzīvnieku īpašniekiem Auces novadā

Normatīvo aktu prasības mājdzīvnieku īpašniekiem Auces novadā  Biežāk konstatētie mājdzīvnieku īpašnieku pārkāpumi: Suņu patvarīga izkļūšana no īpašumu teritorijas Citu mājdzīvnieku un cilvēku apdraudēšanas atrodoties ārpus īpašuma teritorijas Mājdzīvnieku izmitināšana vietās, kur tie traucē apkārtējos iedzīvotājus un rada netīrību Suņu vešana pastaigā bez pavadas Mājdzīvnieku nevakcinēšana pret trakumsērgu Suņu neapzīmēšana ar Continue reading Mājdzīvnieku īpašniekiem Auces novadā

Sabiedriskā kārtība skolu sporta laukumos

Aucē un Bēnē mācību iestāžu teritorijās izveidoti jauki, ar mūsdienīgu segumu klāti sporta laukumi. Tos apmeklēt un izmantot var ikviens sportot gribētājs.  Tomēr apmeklētāju vidū ir arī tādi, kuri apzināti vai aiz neuzmanības bojā sporta laukuma segumu un zālāju. Tādēļ Auces novada pašvaldības policija atgādina, ka ir normatīvie akti (likumi Continue reading Sabiedriskā kārtība skolu sporta laukumos

Notikumi Auces novadā 2020.gada augustā

auces-policija

3.augustā izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā un Aspazijas laukumā, Aucē. 4.augustā izteikts aizrādījums 7 juridiskām personām par jauno saistošo noteikumu prasību – atkritumu urnu izvietošanu pie ieejas ēkās – neievērošanu Aucē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai. 4.augustā izteikts aizrādījums fiziskai personai par priekšmetu novietošanu juridiskai Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada augustā

Informācija par alkoholisko dzērienu lietošanas publiskā vietā ierobežojumiem

Ar 2020.gada 1.jūliju stājies spēkā jauns, līdz šim nebijis likums – Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Šajā likumā noteikta administratīvā atbildība par alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā. Šā likuma izpratnē publiska vieta ir jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai Continue reading Informācija par alkoholisko dzērienu lietošanas publiskā vietā ierobežojumiem

Izmaiņas Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumos

Līdz ar izmaiņām daudzos normatīvajos aktos, sākot ar 2020.gada 1.jūliju stājas spēkā izmaiņas arī Auces novada Saistošajos noteikumos Nr.2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā”. No 2020.gada 1.jūlija katrā likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos ir iekļauta nodaļa par to, kāda ir administratīvā atbildība par konkrētā normatīvā akta prasību Continue reading Izmaiņas Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumos