Izskatītie administratīvie pārkāpumi

25.februārī Pašvaldības policija izskatīja administratīvo pārkāpumu protokolus un pieņēma lēmumus par sodu uzlikšanu: * Vienai personai par lamāšanos ar necenzētiem vārdiem uz policijas darbiniekiem dienesta telpās viņiem pildot amata pienākumus, uzlikts naudas sods 70,00 euro. * Divām personām par kalendārā gada laikā atkārtotu atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā, Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi

Mājdzīvnieku īpašniekiem Auces novadā

Normatīvo aktu prasības mājdzīvnieku īpašniekiem Auces novadā Biežāk konstatētie mājdzīvnieku īpašnieku pārkāpumi (informācija atjaunota 2020.gada 24.augustā) : Suņu patvarīga izkļūšana no īpašumu teritorijas Citu mājdzīvnieku un cilvēku apdraudēšanas atrodoties ārpus īpašuma teritorijas Mājdzīvnieku izmitināšana vietās, kur tie traucē apkārtējos iedzīvotājus un rada netīrību Suņu vešana pastaigā bez pavadas Mājdzīvnieku nevakcinēšana Continue reading Mājdzīvnieku īpašniekiem Auces novadā

Ārvalstīs reģistrētās automašīnas lietošana Latvijā

TL vadītājiem

Pa Auces novada ceļiem pārvietojas daudz automašīnu ar ārvalstu reģistrācijas numura zīmēm. Atgādinām, ka no 2014.gada 1.februāra stājas spēkā izmaiņas Ceļu satiksmes likumā, kas nosaka kārtību, kādā izmantojama atļauja piedalīties ceļu satiksmē Latvijā ar ārvalstīs patstāvīgi reģistrētu vieglo automašīnu. Lielākās izmaiņas ir tās, ka ar ārvalstīs reģistrētu vieglo automašīnu ceļu Continue reading Ārvalstīs reģistrētās automašīnas lietošana Latvijā

Svarīga informācija pasākumu organizatoriem

Izvilkumi no normatīvajiem aktiem, kurus jāievēro pasākumu organizatoriem   Pasākuma organizators — rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu. Pasākuma organizatoram ir tiesības izstrādāt noteikumus, kas attiecas uz publiska pasākuma apmeklētāju un dalībnieku apģērbu, vecumu, līdzi ņemamiem priekšmetiem un kārtību, kas jāievēro Continue reading Svarīga informācija pasākumu organizatoriem

Biežāk pārkāptie Ceļu satiksmes noteikumi novadā

TL vadītājiem

Atgādinājums transporta līdzekļu vadītājiem un gājējiem par noteikumiem, kuru pārkāpumus Auces novadā nākas konstatēt biežāk.   Par transporta līdzekļu iebraukšanu vai novietošanu sporta un atpūtas laukumos, zaļajā zonā vai citās vietās, kas nav domātas šādiem nolūkiem, novietošanu pretī namu ieejai, aizšķērsojot tai piekļūšanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR Continue reading Biežāk pārkāptie Ceļu satiksmes noteikumi novadā

Tuvākās dzīvnieku patversmes

 Palaikam Pašvaldības policijai iedzīvotāji vaicā par tuvākajām dzīvnieku patversmēm. SIA „Oposums”, Saldus, Lielā iela 83, telefons: 29450277; 29391282  (darba dienās, darba laikā)   SIA „Bauskas veterinārais centrs”, Bauska, Mēmeles iela 15A, telefons: 29752829   LU VMF Dzīvnieku patversme, Jelgava, Kr.Helmaņa ielā 8, telefons: 25466077 (visu diennakti)   ZS „Mežavairogi”, Ķekavas pagasts, telefons: 29139149   Continue reading Tuvākās dzīvnieku patversmes

Notikumi 2014.gada februārī

auces-policija

1.februārī plkst. 9.40 saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem Vecauces pagastā. Ierodoties norādītajā vietā tika konstatēts, ka strīda iemesls ir malkas zādzība. Informācija par malkas zādzību tik nodota valsts policijas darbiniekiem. 3.februārī plkst. 17.10 saņemta informācija par konfliktu starp ģimenes locekļiem Zemgales ielā, Aucē par gados veca cilvēka neaprūpēšanu. Strīds Continue reading Notikumi 2014.gada februārī