Izskatītie administratīvie pārkāpumi maijā

30.maijā vienai personai par apzinātu bezkaunīgu rīcību ignorējot vispārpieņemtās sabiedrības uzvedības normas (esot alkohola reibumā un kārtojot dabiskās vajadzības sabiedriskā vietā J.Mātera ielā, Aucē) – uzlikts naudas sods 70,00  euro. 27.maijā izskatīti sešu nepilngadīgu jauniešu pārkāpumi par privātā un pašvaldības īpašumu bojāšanu. Jauniešiem un viņu vecākiem izteikts brīdinājums.

Pārskats par Pašvaldības policijas darbu 2013.gadā

auces-policija

N.p.k. Aktivitātes GADĀ 1.CET 2.CET 3.CET 4.CET 1 Pašvaldības policijas izbraukumi uz izsaukumiem un notikumu vietām 167 38 41 42 46 2 Izbraukumi kopā ar Valsts policiju 92 18 31 25 18 3 Izbraukumi pavadot Sociālā dienesta darbiniekus 24 6 6 6 6 4 Izbraukumi pavadot Bāriņtiesas darbiniekus 8 5 Continue reading Pārskats par Pašvaldības policijas darbu 2013.gadā

Notikumi 2014.gada maijā

auces-policija

4.maijā plkst. 10.40 saņemta informācija par to, ka Vītiņos, Liepu ielā, īpašuma teritorijā atradušās nepiederošas personas. Ierodoties norādītajā adresē, pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka minētās personas norādītajā īpašumā bijušas iepriekšējā dienā. Iedzīvotājiem paskaidrots, kā rīkoties līdzīgā situācijā. 4.maijā plkst. 11.25 izteikts aizrādījums autovadītājam Aucē, Vītiņu ielā, par apstāšanās un stāvēšanas Continue reading Notikumi 2014.gada maijā