Notikumi 2014.gada oktobrī

auces-policija

1.oktobrī pārbaudīts, kā tiek ievērotas dzīvnieku labturības prasības Vītiņu pagastā. 3.oktobrī Aspazijas laukumā, Aucē, izteikts brīdinājums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu. 3.oktobrī plkst. 15.23 sastādīts protokols-paziņojums par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Stacijas ielā, Bēnē. 8.oktobrī izteikts brīdinājums juridiskai personai par nekustamā īpašuma neuzturēšanu drošā stāvoklī Ukru pagastā. Continue reading Notikumi 2014.gada oktobrī