Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada augustā

Divām personām par gada laikā  kopš iepriekšējā soda uzlikšanas atkārtotu  atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 140,00 euro apmērā. Vienai personai administratīvais sods 140,00 euro apmērā augustā uzlikts divas reizes par  atkārtotu  atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Vienai personai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada augustā

Notikumi 2015.gada augustā

auces-policija

3.augustā izteikts brīdinājums vienai juridiskai personai un viena fiziskai personai par nekustamo īpašumu nekopšanu atbilstoši Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām Aspazijas laukumā un Bēnes ielā, Aucē. Noteikts termiņš īpašumu sakārtošanai. 5.augustā izteikts brīdinājums divām fiziskām personām par nekustamo īpašumu nekopšanu atbilstoši Auces novada pašvaldības saistošo noteikumu prasībām Vītiņu pagastā. Continue reading Notikumi 2015.gada augustā