Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada septembrī

Vienai personai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 20,00 euro apmērā. Vienai nepilngadīgai personai par “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” un likuma “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”  ierobežojumu – smēķēšanu vietās, kur tas aizliegts – neievērošanu uzlikts administratīvais sods 5,00 euro apmērā.

Drošība uz neregulējamām gājēju pārejām

Pa laikam masu informācijas līdzekļos lasāma informācija par ceļu satiksmes negadījumiem, kuri notikuši uz neregulētām gājēju pārejām. Tādās reizēs lasītāju pirmais viedoklis ir tāds, ka atkal vainīgs kāds steidzīgs vai neuzmanīgs transporta līdzekļa vadītājs. Katrs negadījums tiek izmeklēts, lai objektīvi noskaidrotu tā cēloni un reizēm izrādās, ka vainīgs pats cietušais Continue reading Drošība uz neregulējamām gājēju pārejām

Notikumi 2015.gada septembrī

auces-policija

1.septembrī plkst. 11.45 izteikts brīdinājums transporta līdzekļa vadītājai par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Skolas ielā, Aucē. 1.septembrī izteikts brīdinājums juridiskai personai par īpašumam piegulošas teritorijas nesakopšanu Aspazijas laukumā, Aucē. 1.septembrī uzsākta administratīvā lietvedība par īpašuma bojāšanu Aspazijas laukumā, Aucē. 2.septembrī izteikts brīdinājums fiziskai personai par piederošo lauksaimniecības zemju obligāto kopšanas pasākumu Continue reading Notikumi 2015.gada septembrī