Dzērveņu lasīšanas ierobežojums Vīķu purvā

Pašvaldības policija atgādina, ka ar Auces novada domes lēmumu līdz 10.septembrim ir noteikts dzērveņu iegūšanas ierobežojums Vīķu purvā. Tāpat aizliegta dzērveņu ieguve ar mehānisko palīdzlīdzekļu palīdzību. Par šajā lēmumā noteikto prasību neievērošanu, var piemērot administratīvo atbildību saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 78.pantu (no piecpadsmit līdz septiņsimt euro). 

Aucē atrasts naudas maks

Aucē, 30.jūlijā priekšpusdienā, Valsts policijas informatīvajā teltī Ausmas ielā, pie Kultūras centra, tika atstāts neliels, melns naudas maks (skatīt attēlu). Naudas maku var saņemt Auces novada Pašvaldības policijā, Aucē, Raiņa ielā 2 (ieeja no novada Domes pagalma). Iepriekš piezvanīt pa telefonu 29190223.

Notikumi 2016.gada augustā

auces-policija

1.augustā Pašvaldības policijā tika saņemta informācija par to, ka Lielauces pagastā nepilngadīgas personas esot sabojājušas durvis pašvaldībai piederošai ēkai. Uzsākta faktu noskaidrošana. 2.augustā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols juridiskai personai par to, ka tai piederošais īpašums Raiņa ielā, Aucē, netiek uzturēts atbilstoši Auces novada Saistošajos noteikumos minētajām prasībām. 3.augustā plkst. 9.40 Continue reading Notikumi 2016.gada augustā