Auces novadā aizliegta atkritumu dedzināšana

2017.gada 22.februārī ar Auces novada domes lēmumu Nr. 50 ir apstiprināti Saistošie noteikumi Nr. 2  “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā“. Pamatojoties uz daudzu novada iedzīvotāju sūdzībām par dūmiem, kuri rodas dedzinot atkritumus un traucē apkārtējiem, minētajos saistošos noteikumos ir iekļauts jauns punkts: 14.5. punkts. Auces novada pašvaldības Continue reading Auces novadā aizliegta atkritumu dedzināšana

Notikumi 2017.gada aprīlī

auces-policija

1.aprīlī izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Aucē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte. 4.aprīlī izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Aucē par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte. 4.aprīlī izteikti brīdinājumi divām Continue reading Notikumi 2017.gada aprīlī