Notikumi 2017.gada maijā

auces-policija

1.maijā izteikti brīdinājumi divām fiziskām personām Lielauces pagastā par to, ka pie īpašuma nav izvietota Auces novada saistošo noteikumu Nr. 2 prasībām atbilstoša nama numura plāksnīte. 2.maijā saņemta informācija par to, ka Auces vidusskolas skolēns traucē mācību darbu un rupji izturas pret pedagogiem un citiem skolēniem. Pašvaldības policijas darbinieki veica audzinoša Continue reading Notikumi 2017.gada maijā