Notikumi 2017.gada jūlijā

auces-policija

3.jūlijā plkst.14.55 saņemta informācija, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei Aucē nepieciešama palīdzība, lai ārstniecības iestādē nogādātu agresīvu pacienti. Kamēr policijas darbinieki nokļuva līdz norādītajai adresei, agresīvā persona bija aizbēgusi. 4.jūlijā kāda cienījama vecuma sieviete ieradās pašvaldības policijā un paziņoja, ka kaimiņi sabojājuši viņas dzīvokļa durvju slēdzeni. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības Continue reading Notikumi 2017.gada jūlijā

Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada jūnijā

Vienai personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā uzlikts administratīvais sods – naudas sods 10,00 euro.  Vienai personai par bezkaunīgu rīcību un vispārpieņemto uzvedības normu ignorēšanu – dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā,  uzlikts administratīvais sods – naudas sods 70,00 euro.