Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada novembrī

Vienai personai par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā vietā,  uzlikts administratīvais sods – naudas sods 10,00 euro. Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu,  uzlikts administratīvais sods – naudas sods 20,00 euro. Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 276.1 pantu, personai tika piemērota nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda Continue reading Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada novembrī

Gājēju un velosipēdistu drošība tumsā uz ceļiem

Rudeņos, saīsinoties diennakts gaišajam laika periodam, aizvien biežāk uz ceļiem notiek gadījumi, kad satiksmes negadījumos cietuši gājēji un velosipēdu vadītāji. Gaišajās dienās kājāmgājēji un velosipēdu vadītāji piemirsuši par tādiem obligātiem pašu drošības pasākumiem, kas nepietiekamas redzamības apstākļos vai diennakts tumšajā laikā ļautu viņus laicīgi pamanīt ejot vai braucot pa nevienmērīgi Continue reading Gājēju un velosipēdistu drošība tumsā uz ceļiem

Notikumi 2017.gada novembrī

auces-policija

1.novembrī administratīvās lietvedības rezultātā divām nepilngadīgām personām sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu J.Mātera ielā, Aucē. 2.novembrī veiktas pārrunas par apkārtnes piegružošanu ar pilngadīgajiem Auces vidusskolas skolēniem, kuri smēķē atrodoties ārpus mācību iestādes teritorijas. Izskaidrota iespējamā administratīvā atbildība par minēto pārkāpumu. 2.novembrī plkst. Continue reading Notikumi 2017.gada novembrī

Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2017.gada oktobrī

Vienai personai par alkoholiskos dzērienu iegādāšanos un to nodošanu nepilngadīgām personām, kā arī šo nepilngadīgo personu iesaistīšanu kopīgā alkoholisko dzērienu lietošanā, kas izdarīts divas reizes vienas dienas laikā, uzlikts administratīvais sods – naudas sods 70,00 euro. Vienai personai par sīko huligānismu – tīšu apstādījumu bojāšanu, uzlikts administratīvais sods – naudas sods 70,00 euro.