Notikumi 2019.gada maijā

auces-policija

3.maijā izteikti brīdinājumi divu automašīnu vadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu stāvvietā Raiņa ielā 1, Aucē. 3.maijā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols fiziskai personai par īpašumā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes Ķevelē, Vītiņu pagastā, nekopšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 4.maijā plkst. 17.10 saņemta informācija par to, ka Vītiņos kāda persona vadot Continue reading Notikumi 2019.gada maijā