Informācija par alkoholisko dzērienu lietošanas publiskā vietā ierobežojumiem

Ar 2020.gada 1.jūliju stājies spēkā jauns, līdz šim nebijis likums – Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Šajā likumā noteikta administratīvā atbildība par alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā. Šā likuma izpratnē publiska vieta ir jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai Continue reading Informācija par alkoholisko dzērienu lietošanas publiskā vietā ierobežojumiem

Izmaiņas Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumos

Līdz ar izmaiņām daudzos normatīvajos aktos, sākot ar 2020.gada 1.jūliju stājas spēkā izmaiņas arī Auces novada Saistošajos noteikumos Nr.2 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Auces novada pašvaldības teritorijā”. No 2020.gada 1.jūlija katrā likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos ir iekļauta nodaļa par to, kāda ir administratīvā atbildība par konkrētā normatīvā akta prasību Continue reading Izmaiņas Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumos

Notikumi Auces novadā 2020.gada jūlijā

auces-policija

1.jūlijā plkst. 9.30 izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā, Aucē. 2.jūlijā plkst.11.55 saņeta informācija par to, ka Bēnē kāda īpašuma teritorijā atrodas tur nepiederoša persona, kura, iespējams ir alkohola reibumā. Uz norādīto adresi izbrauca pašvaldības policjas darbinieki un veica pārrunas ar sastaptajām personām. 3.jūlijā izteikts Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada jūlijā