Sabiedriskā kārtība skolu sporta laukumos

Aucē un Bēnē mācību iestāžu teritorijās izveidoti jauki, ar mūsdienīgu segumu klāti sporta laukumi. Tos apmeklēt un izmantot var ikviens sportot gribētājs.  Tomēr apmeklētāju vidū ir arī tādi, kuri apzināti vai aiz neuzmanības bojā sporta laukuma segumu un zālāju. Tādēļ Auces novada pašvaldības policija atgādina, ka ir normatīvie akti (likumi Continue reading Sabiedriskā kārtība skolu sporta laukumos

Notikumi Auces novadā 2020.gada augustā

auces-policija

3.augustā izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Baznīcas ielā un Aspazijas laukumā, Aucē. 4.augustā izteikts aizrādījums 7 juridiskām personām par jauno saistošo noteikumu prasību – atkritumu urnu izvietošanu pie ieejas ēkās – neievērošanu Aucē. Noteikts termiņš pārkāpuma novēršanai. 4.augustā izteikts aizrādījums fiziskai personai par priekšmetu novietošanu juridiskai Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada augustā