Notikumi Auces novadā 2020.gada oktobrī

auces-policija

1.oktobrī izteikts aizrādījums autovadītājam par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Aspazijas laukuma un Miera ielas krustojumā, Aucē. Pārkāpums tika nekavējoties novērsts. 2.oktobrī plkst. 9.20 pašvaldības policijas darbinieki Baznīcas ielā, Aucē, ievēroja suni bez saimnieka. Nekavējoties tika noskaidrots suņa īpašnieks, kurš suni nogādāja īpašuma teritorijā. 2.oktobrī izteikts aizrādījums personai, kura sava Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada oktobrī