Papildus pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Lai ierobežotu COVID-19 infekcijas izplatīšanos, 2020.gada 6.novembrī Ministru kabinets izdeva rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Šī rīkojuma 5.9.punktā noteikts, ka sākot ar 2020.gada 9.novembri papildus citiem drošības pasākumiem “…tirdzniecības pakalpojumu sniedzējam un pircējiem arī ielu tirdzniecības vietās un atklātā tirgus teritorijā tirdzniecības laikā jālieto mutes un deguna aizsegus”. Sākot ar Continue reading Papildus pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Notikumi Auces novadā 2020.gada novembrī

auces-policija

3.novembrī izteikti aizrādījumi 3 autovadītājiem par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu Miera ielā un Raiņa ielā, Aucē. Pārkāpumi tika nekavējoties novērsti. 3.novembrī, pēc iesniegumā saņemtās informācijas, tik veikta apsekošana par to, kā tiek ievērotas mājdzīvnieku labturības prasības kādā mājsaimniecībā Raiņa ielā, Aucē. Pārkāpumi netika konstatēti. 3.novembrī uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība Continue reading Notikumi Auces novadā 2020.gada novembrī