Administratīvās atbildības ceļvedis

2020.gada 1.jūlijā sāk darboties jaunais Administratīvās atbildības likums, kas ir daļa no administratīvās atbildības reformas. Reformas rezultātā pārstās darboties Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss un tajā uzskaitītā administratīvā atbildība un sodi par pārkāpumiem no 2020.gada 1.jūlija būs iekļauti nozaru tiesību aktos – likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos kā papildus daļas (nodaļas).

Prakse rāda, ka papildinot tiesību aktus ar kādu papildus informāciju, nereti tiek veikti labojumi jau esošajā tekstā (tiesību normā). Tādēļ ieteicams jau laicīgi pārliecināties par izmaiņām jums interesējošā (saistošā) likumā vai noteikumos.

Tieslietu ministrija ir sagatavojusi Administratīvās atbildības ceļvedi – interneta vietnē www.likumi.lv viegli pārskatāmu tiesību aktu apkopojumu pa nozarēm un jomām.

Administratīvās atbildības ceļvedi varat atrast sekojot tālāk norādītajai saitei: https://likumi.lv/ta/tema/administrativas-atbildibas-celvedis

No redzamā tiesisko aktu saraksta ievēlieties jums nepieciešamo. Atvērsies tā pašreiz spēkā esošā redakcija. Ja likumā jau ir veiktas izmaiņas, tad lapas augšējā daļā ir pieejama likuma “nākotnes” redakcija, norādot tās spēkā stāšanās datumu. Izvēloties šo variantu, jau varat iepazīties ar likuma jauno tekstu.

Pats Administratīvās atbildības likums paredzēts lai aizsargātu tiesisko iekārtu, noteiktu valsts pārvaldes un sabiedrisko  kārtību, ievērojot personu pamattiesības un taisnīgas tiesiskās attiecības, bet nenosaka soda sankcijas par administratīviem pārkāpumiem.