Apkopojums par paveikto 2014.gadā

Statistika, kas raksturo Pašvaldības policijas paveikto dažās svarīgākajās jomās:

 • Pašvaldības darbinieki 151 reizi izbraukuši uz dažādiem notikumiem novadā, par kuriem informējuši novada iedzīvotāji. Papildus tam 45 reizes veikti izbraukumi kopā ar Valsts policijas darbiniekiem.
 • Savukārt 31 reizi sniegta palīdzība Auces novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas darbiniekiem pavadot izbraukumos uz krīzes ģimenēm.
 • Pašvaldības policijas darbinieki nodrošinājuši sabiedrisko kārtību 13 publisko vai atpūtas pasākumu vietās.
 • Saņemti un izskatīti 27 rakstiski iedzīvotāju iesniegumi par dažādiem konstatētiem administratīviem pārkāpumiem.
 • Par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu brīdinātas vai administratīvi sodītas 25 personas.
 • Par vispārpieņemto sabiedrības uzvedības normu neievērošanu (sīko huligānismu) brīdinātas vai administratīvi sodītas 34 personas.
 • Par alkohola lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā brīdinātas 45 personas, bet par šiem pārkāpumiem administratīvi sodītas 27 personas.
 • Par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem brīdinātas 66 personas, bet 39 transporta līdzekļu vadītājiem sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli.
 • Par dzīvnieku labturības prasību neievērošanu brīdinātas vai administratīvi sodītas 14 personas.
 • Par nekustamo īpašumu uzturēšanas prasību neievērošanu brīdinātas 44 personas, bet administratīvi sodītas 4 personas.

 Papildus iepriekš pārskaitītajai statistikai, 2014.gadā:

 • Samazinājies izbraukumu skaits uz notikumu vietām pēc saņemtajiem iedzīvotāju zvaniem par dažādiem notikumiem.
 • Palielinājies saņemto iedzīvotāju rakstisko iesniegumu skaits, kā arī gadījumi, kad uzsākta administratīvā lietvedība par Pašvaldības policijas darbinieku konstatētajiem pārkāpumiem.
 • Ievērojami pieaudzis to gadījumu skaits, kad konstatēta personu huligāniska rīcība sabiedriskās vietās un arī savstarpējās attiecībās mācību iestādēs.
 • Vairāk brīdināti satiksmes dalībnieki par dažādu Ceļu satiksmes noteikumu prasību neievērošanu.
 • Ievērojami samazinājies to gadījumu skaits, kad konstatēta alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskās vietās vai arī atrašanās sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā.
 • Tā kā aizvadītajā gadā īpaša uzmanība tika pievērsta nekustamo īpašumu sakopšanai, tad arī liels ir par dažādiem pārkāpumiem brīdināto īpašnieku skaits.
 • Aizvadītajā gada otrajā pusē par 19 personām tika iesniegti dokumenti par nesamaksāto administratīvo sodu piedziņu piespiedu kārtā.
 • Vairākos gadījumos, pateicoties videonovērošanas sistēmas iespējām, ātri tika noskaidrotas dažādus pārkāpumus izdarījušas personas, kā noskaidroti tajos iesaistītie transporta līdzekļi.