Dzērveņu lasīšanas ierobežojums Vīķu purvā

dzervenesPašvaldības policija atgādina, ka ar Auces novada domes lēmumu līdz 10.septembrim ir noteikts dzērveņu iegūšanas ierobežojums Vīķu purvā. Tāpat aizliegta dzērveņu ieguve ar mehānisko palīdzlīdzekļu palīdzību.

Par šajā lēmumā noteikto prasību neievērošanu, var piemērot administratīvo atbildību saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 78.pantu (no piecpadsmit līdz septiņsimt euro).