IEVĒROSIM DROŠĪBAS PASĀKUMUS

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un nepieciešamību ievērot piesardzības pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, tas nav tikai valsts un pašvaldības iestāžu un amatpersonu pienākums. Par vīrusu izplatīšanās ierobežošanu līdzatbildīgs ir arī katrs no mums, ievērojot pašu elementārākos drošības pasākumus:

• Ievērot sociālo distancēšanos – bez vajadzības netuvoties tuvāk par 1-2 metriem no citām personām, ne tikai atrodoties telpās, bet arī ārpus telpām.

• Ievērot higiēnu – dezinficēt rokas (kaut vai mazgāt ar ziepēm) atgriežoties no publiskām vietām, izmantot tirdzniecības vietās piedāvātos dezinfekcijas un aizsardzības līdzekļus (cimdus).

• Iedzīvotājiem, kuri bijis/usi kontaktā ar Covid-19 inficētu personu vai ieradušies no Covid-19 skartajām teritorijām, – neierasties darbā, neapmeklē sabiedriskās vietas, lai neradītu apdraudējumu apkārtējiem.

• Par stāvokļa nopietnību un nepieciešamību ievērot piesardzības pasākumus, pārrunāt ar bērniem un sekot, lai šos pasākumus arī ievēro. Iepriekš minēti tikai daži no piesardzības pasākumiem.

Par citiem drošības pasākumiem var uzzināt plašsaziņas līdzekļos. Un aicinām ievērot šos pasākumus bez iebildēm, lai neveidotos situācija, kad personas izrāda sašutumu par pamatotiem pašvaldības policijas darbinieku norādījumiem.

Par ārkārtas situācijā noteikto pasākumu un ierobežojumu neievērošanu, var piemērot administratīvo atbildību, kāda noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. 176.2 pants. Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanaPar ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu — uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.