Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada aprīlī

Vienai nepilngadīgai personai par “Bērnu tiesību aizsardzības likuma” un likuma “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”  ierobežojumu – smēķēšanu vietās, kur tas aizliegts – neievērošanu uzlikts administratīvais sods 5,00 euro apmērā.

Divām nepilngadīgām personām, kuras pēc iepriekšējās vienošanās veica huligānisku rīcību – ar akmeņiem sita dzīvojamās mājas logu stiklus, uzlikts administratīvais sods 70,00 euro apmērā.

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā un lamāšanos uz policijas darbiniekiem un policijas darbinieku likumīgo norādījumu nepildīšanu uzlikts administratīvais sods 100,00 euro apmērā.

Divām personām par atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 10,00 euro apmērā.

Vienai personai par gada laikā, kopš iepriekšējā soda uzlikšanas, atkārtotu  atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 140,00 euro apmērā.