Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada augustā

Divām personām par gada laikā  kopš iepriekšējā soda uzlikšanas atkārtotu  atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 140,00 euro apmērā.

Vienai personai administratīvais sods 140,00 euro apmērā augustā uzlikts divas reizes par  atkārtotu  atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.

Vienai personai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 10,00 euro apmērā.

Vienai personai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 5,00 euro apmērā.