Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada decembrī

Vienai personai par pārvietošanos pa ceļa brauktuvi diennakts tumšajā laikā bez gaismu atstarojošas vestes un bez apģērba ar labi redzamiem gaismu atstarojošiem elementiem – uzlikts administratīvais sods 10,00 euro.