Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada maijā

Divām nepilngadīgām personām par huligānisku rīcību – apzinātu mācību iestādes darba traucēšanu un necieņas izrādīšanu pret citiem skolēniem un skolotāju, to mācību stundas laikā lamājot ar rupjiem un necenzētiem vārdiem –  uzlikts administratīvais sods 70,00 euro apmērā.

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 10,00 euro apmērā.

Vienai personai par gada laikā, kopš iepriekšējā soda uzlikšanas, atkārtotu  atrašanos sabiedriskās vietās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, uzlikts administratīvais sods 140,00 euro apmērā.

Vienai personai par vispārpieņemto sabiedrības uzvedības normu ignorēšanu – dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā nepilngadīgu personu klātbūtnē – uzlikts administratīvais sods 100,00 euro apmērā.