Izskatītie administratīvie pārkāpumi 2015.gada novembrī

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu – uzlikts administratīvais sods 10,00 euro apmērā.

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā gada laikā kopš iepriekšējā soda uzlikšanas par šādu pašu pārkāpumu – uzlikts administratīvais sods 140,00 euro apmērā.

Vienai personai par atrašanos sabiedriskā vietā cilvēka cieņu aizskarošā alkohola reibumā gada laikā kopš iepriekšējā soda uzlikšanas par šādu pašu pārkāpumu – uzlikts administratīvais sods 160,00 euro apmērā.